Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Program Mieszkanie Plus

Informacja-Gmina-RytwianyW związku z wejściem w życie w dniu 11 września 2017 roku ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, KZN będzie oferował mieszkania na wynajem z opcją dojścia do własności. Rozwiązania przyjęte w programie Mieszkanie Plus równoważą potrzeby najemcy, inwestora i Skarbu Państwa – zabezpieczają najem i stawki czynszu najemców.

Program Mieszkanie Plus umożliwia powstanie mieszkań na wynajem o niskich czynszach, które mogą być docelowo wykupowane na własność. Wszyscy chętni będą mogli wynająć takie mieszkanie, a jednocześnie stopniowo je wykupywać, bez zadłużania się w bankach. Rolą Krajowego Zasobu Nieruchomości jest udostępnienie gruntów Skarbu Państwa pod takie budownictwo. Dzięki wykorzystaniu gruntów państwa koszt powstania mieszkań będzie niższy. KZN będzie nadzorował warunki wynajmu mieszkań oferowanych przez przedsiębiorców, kontrolował wysokość czynszu, a w razie konieczności także karał za nieprzestrzeganie zasad zawartych w ustawie.
Nabór chętnych na mieszkania z programu Mieszkanie Plus – osobny dla każdej lokalizacji – prowadzi Krajowy Zasób Nieruchomości. Informacje o prowadzonych naborach będą się pojawiały na stronie www.kzn.gov.pl
W przypadku, gdy liczba zainteresowanych najmem mieszkania w danej lokalizacji jest wyższa, niż liczba budowanych mieszkań, KZN zastosuje kryteria pierwszeństwa określone w ogłoszeniu o naborze.

Pierwszeństwo mają:
-osoby, które straciły mieszkanie/dom wskutek działania żywiołu lub wskutek katastrofy budowlanej,
-osoby posiadające mieszkanie/dom podlegające/y wywłaszczeniu,
-osoby o względnie niskich dochodach,
-osoby wychowujące dzieci,
-osoby nieposiadające mieszkania/domu i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
-osoby zmieniające miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki,
-osoby ze statusem repatrianta,
-osoby w wieku powyżej 65 lat,
-osoby posiadające Kartę Polaka.


W celu poznania Państwa potrzeb i preferencji mieszkaniowych związanych z udziałem w I filarze programu Mieszkanie+, KZN prosi o wypełnienie poniższej ankiety. Niniejsza ankieta pomoże określić skalę zainteresowania Programem wśród potencjalnych najemców, gmin i inwestorów. Państwa opinie i zebrane informacje będą przydatne przy opracowywaniu koncepcji wdrażania programu i planowaniu realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia. Udzielając odpowiedzi proszę wstawić znak X we właściwe miejsce.


ANKIETA
 

 

Więcej artykułów…