Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W RYTWIANACH
www.gzk.rytwiany.com.pl

Kontakt:
Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach
ul. Staszowska 15
28-236 Rytwiany

(budynek Urzędu Gminy Rytwiany - na parterze)

tel. 158647956
email:gzk@rytwiany.com.pl

Kierownik: Piort Błąk

Godziny otwarcia: Pn: 8.00-16.00, Wt-Pt: 7.30-15.30.

Zgłoszenia awarii (wodociąg/kanalizacja):
- w godzinach pracy: tel. 158647956 lub osobiście w biurze,
- po godzinach pracy tel. kom.  501321418 (Kierownik GZK Piotr Błąk)
lub 508256016 (Konserwator urządzeń wodnych Mirosław Rugała).


Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach powstał 1 lipca 2004 r. Jest jednostką organizacyjną Gminy Rytwiany.

Podstawowymi zadaniami Zakładu są :
- utrzymanie i eksploatacja studni głębinowych  w Rytwianach i Rudzie
- zaopatrzenie mieszkańców Gminy Rytwiany w wodę pitną,
-odbiór nieczystości płynnych,
- utrzymanie czystości i porządku w Gminie,
- utrzymanie letnie i zimowe dróg gminnych,
- budowa i utrzymanie zieleni,
- usuwanie awarii sieci wodociągowych,
- inne zadania wynikające z działalności statutowej.

    Rozliczanie należności za wodę i ścieki odbywa się na podstawie faktury, którą  każdy odbiorca otrzymuje od inkasenta, po odczytaniu stanu  wodomierza.
Odczyty wodomierzy i wystawianie faktur dokonywane są co kwartał.
Wpłaty należności należy dokonywać w Banku Spółdzielczym w Staszowie Oddział w Rytwianach (bez dodatkowych opłat) na konto Gminnego Zakładu Komunalnego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

Nr konta  30 9431 0005 2004 0400 3076 0001

W sprawie awarii wodociągów i sieci kanalizacyjnej prosimy kontaktować się pod nr stacjonarny: 015/864 74 59 wew. 56 lub osobiście w biurze Zakładu: budynek Urzędu Gminny, parter, w godz. 7.30- 15.30.
Po godzinach pracy prosimy o kontakt pod nr komórkowy Kierownik GZK Piotr Błąk - 501 321 418, Konserwator urządzeń wodnych Mirosław Rugała - 508 256 016.

UCHWAŁA Nr XVIII/101/2004 RADY GMINY W RYTWIANACH z dnia 23 marca 2004r. w sprawie  utworzenia  zakładu   budżetowego pn. Gminny   Zakład  Komunalny w Rytwianach. [STATUT GZK]

UCHWAŁA NR XLIX/260/2010 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/101/2004 RADY GMINY W RYTWIANACH z dnia 23 marca 2004 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach [ZMIANY W STATUCIE GZK]
 

TARYFY  I  OPŁATY  W  2018 ROKU

Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Rytwiany obowiązują n/w taryfy:

1. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę - za 1 m3 wody w wysokości 3,98 zł netto.

Ustalono dopłatę z budżetu Gminy dla odbiorców z indywidualnych gospodarstw domowych w wysokości 0,53 zł do 1 m3 wody dostarczonej z wodociągu gminnego.

 

Cena za 1 m3 wody pitnej wynosi:

dla gospodarstw domowych
3,45 zł netto + 0,28 zł VAT 8% = 3,73 zł brutto

dla jednostek gospodarczych
4,01 zł netto + 0,32 zł VAT 8% = 4,33 zł brutto


2. Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków - za 1 m3 w wysokości 11,98 zł netto.

Ustalono dopłatę z budżetu Gminy:
- w wysokości 2,10 zł netto do jednego m³ ścieków odprowadzonych do oczyszczalni ścieków z gospodarstw domowych urządzeniami kanalizacyjnymi wyposażonymi w przydomową przepompownię ścieków,
- w wysokości 1,90 zł netto do jednego m³ ścieków odprowadzonych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków z pozostałych gospodarstw domowych.


Cena za 1 m3 ścieków wynosi:


dla gospodarstw domowych posiadających przyłącza kanalizacyjne z przydomową przepompownią ścieków
9,88 zł netto + 0,79 zł VAT 8% = 10,67 zł brutto


dla pozostałych gospodarstw domowych
10,08 zł netto + 0,81 zł VAT 8% = 10,89 zł brutto


dla jednostek gospodarczych
11,98 zł netto + 0,96 zł VAT 8% = 12,94 zł brutto

 

INFORMACJA GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W RYTWIANACH DOTYCZĄCA CENY ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W 2018 r. -  czytaj więcej...


 GOSPODARKA ODPADAMI - czytaj więcej ...

 BIP - obowiązujące opłaty za usługi komunalne