Aktualności
11-02-2016, Odsłon: 61
Konsultacje w Urzędzie Gminy Rytwiany
11-02-2016, Odsłon: 48
Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym
08-02-2016, Odsłon: 99
Ponowne zapisy na FunEnglish w Gminnej Bibliotece w Rytwianach
08-02-2016, Odsłon: 80
Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki - spotkanie konsultacyjne
08-02-2016, Odsłon: 103
Warsztaty dietetyczne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
08-02-2016, Odsłon: 77
Nabór wniosków w otwartym konkursie na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Rytwiany w 2016 roku
03-02-2016, Odsłon: 193
Gryf Rytwiany wygrał siatkarski turniej w Nizinach
02-02-2016, Odsłon: 202
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ)
02-02-2016, Odsłon: 103
Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym
02-02-2016, Odsłon: 102
Szkolenie z zakresu „Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu ogryskiwaczy”
02-02-2016, Odsłon: 110
Dodatkowe płatności do trwałych użytków zielonych
Wszystkich: 2272
pokaż wszystkie 


Vademecum
VADEMECUM TURYSTYCZNE GMINY RYTWIANY
Kalendarz
KALENDARZ GMINY RYTWIANY 2016


E-KARTKI Z GMINY RYTWIANY

Gospodarstwo Rybackie Rytwiany

GMINA RYTWIANY ZAPRASZA

Plan Rytwian
Mapa miejscowości Rytwiany
Nasza sonda
Z czym najbardziej kojarzą Ci się RYTWIANY?
z Dersławem z Rytwian
z XVII w. Klasztorem Pokamedulskim
z ruinami XVw. zamku obronnego
z Rezerwatem "Dziki Staw"
z "Rytwiańskim Karpiem"
z Hotelem*** Rytwiany
z K.S. "Baszta" Rytwiany
     Wyniki
Strona główna Mapa strony Wyślij e-mail Wyœwietl stronę do druku Subskrybuj kanał RSS
Dziś jest czwartek, 11 lutego 2016 r.Jesteś tutaj: Gminne Jednostki OSP / OSP Kłoda

OSP KŁODA

rok założenia: 1928r.
Kłoda, ul. Długa 7
28 - 236 Rytwiany

prezes - Ryszard Noga
naczelnik - Mirosław Wróblewski

 

Jednostka posiada:
- ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy "Jelcz",
- 2 motopompy pożarnicze.


Rys historyczny OSP Kłoda

Przed osiemdziesięciu laty większość wiosek w naszym regionie, w tym i nasza miejscowość Kłoda charakteryzowały się zwartą, gęstą zabudową. Budynki kryte strzechą, urządzenia grzewcze stwarzające zagrożenie, lampy naftowe, świece i łuczywa jako źródła światła - to potencjalne zagrożenie pożarem. Wtedy to, dla przeciwstawiania się żywiołowi,nasi dziadowie i ojcowie w 1928r. założyli OSP Kłoda. W skład pierwszego Zarządu weszli: Bryk Jan - Prezes, Zając Piotr - Naczelnik, Maj Piotr- Sekretarz, Bugaj Gerwazy - Skarbnik, Balicki Andrzej- Gospodarz, Maj Andrzej- Członek, sygnalista. Zarząd energicznie zabrał się do pracy i zaczął wyposażać jednostkę w sprzęt. Początkowo wyposażenie było słabe (wiadra, tłumnice, bosaki, beczkowóz, itp.). Jednostkę wspierał  ówczesny właściciel Rytwian książę Artur Radziwiłł. Był on nie tylko sponsorem wielu przedsięwzięć tak dla Rytwian, jak i Kłody, a także wielkim entuzjastą straży. W 1930r. jednostka ze składek mieszkańców Kłody, sponsorów ,w tym i księcia Artura zakupiła pompę ręczną wraz z wężami tłocznymi  (do dziś w posiadaniu jednostki).

Druhowie z Jednostki OSP Kłoda przed strażnicą

W 1938r. społeczeństwo Kłody ufundowało dla jednostki sztandar, który jest jej chlubą i do dziś służy strażakom. Widnieje na nim godło - orzeł w koronie i wizerunek św. Floriana - patrona strażaków. Na drzewcu sztandaru można odczytać nazwiska osób wspierających finansowo zakup sztandaru w postaci wbitych "gwoździ". Sztandar przetrwał pożogę wojenną, dzięki postawie patriotycznej strażaków i ich przebiegłości. Dla okupanta oficjalnie był uznawany za zaginiony. Po wojnie, za czasów PRL , przechowywany był w szufladzie, gdyż ówczesne władze nie akceptowały sztandaru z „orłem w koronie i św. Florianem".

Uroczyste otwarcie wyremontowanej strażnicy w dniu 27.07.2008r.

W każdym okresie działalności jednostki były osoby wyróżniające się szczególnym zaangażowaniem. Takim był ówczesny prezes Jan Bryk, który m.in. bezpłatnie udostępnił pomieszczenie na sprzęt strażacki, na jego podwórku odbywały się zbiórki i ćwiczenia. Ofiarował również swoją działkę o wymiarach (20m x20m) pod budowę remizy - właśnie działkę, na której stoi obecna remiza. Naczelnik dh Piotr Zając po odbyciu odpowiednich szkoleń, dbał o wyszkolenie strażaków. Jednostka odnotowała w tym czasie sukcesy. W 1935r. na powiatowych zawodach Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu sandomierskiego jednostka zajęła II miejsce, a w biegu na 100m mistrzostwo wywalczył członek OSP Kłoda dh Idzi Wilk.

Przed wojną, w 1939r. na wyposażeniu jednostki był następujący sprzęt:
- sikawka ręczna,
- 2 beczkowozy jednokonne,
- 2 drabiny ciężkoprzystawne,
- syrena ręczna,
- 2 pochodnie naftowe,
- 10 mundurów,
- 12 pasów bojowych,
- 10 toporków,
- 10 hełmów,
- 10 odcinków węża tłocznego,
- 3 bosaki,
- 10 czapek wyjściowyc
h.

Powyższe zestawienie może obecnie zastanowić, a nawet śmieszyć, ale to było przed kilkudziesięciu laty. Taka była ówczesna rzeczywistość - ogólna bieda, a serce i zapał wielki.

Prezes Ryszard Noga i Naczelnik Jan Godzwon ze sztandarem jednostki

Po otrzymaniu sztandaru i pozyskaniu środków z tzw. "gwoździ" zakupiono kamień na budowę remizy. Strażacy i mieszkańcy Kłody zwozili go konno ze Smerdyny i złożyli go tu, na tym miejscu. Pod koniec wojny wojska sowieckie użyły go do naprawy dróg.

W okresie od chwili założenia jednostki do wybuchu II wojny  światowej w OSP Kłoda działali m.in. druhowie: Jan Bryk, Zając Piotr, Andrzej Balicki, Gerwazy Bugaj, Piotr Maj, Andrzej Maj, Mieczysław Bryk s. Piotra, Władysław Wójcik, Mieczysław Wójcik, Izydor Balicki, Antoni Bryk, Idzi Wilk, Wacław Pawełek, Piotr Kałczuga, który dziś liczy 91 lat i jest wśród nas.

Działalność jednostki w okresie wojennym sprowadziła się głównie do gaszenia pożarów. Zbiórki szkoleniowe, a także działalność kulturalna były zakazane.

Po wojnie,w 1945r. na Walnym Zebraniu wybrano nowy Zarząd w składzie:
Bryk Jan - Prezes
Zając Piotr - Naczelnik
Bryk Jan s. Piotra - Z-ca Naczelnika
Maj Andrzej - Sekretarz
Bugaj Fabian - Skarbnik
Bryk Franciszek - Gospodarz

W kolejnych latach, po 1945r. w Zarządzie OSP Kłoda funkcje Pezesów i Naczelników pełnili:
a/ Prezesi - Łukaszek Wacław, Uklejewski Antoni, Jaguś Ireneusz, Sadłocha Antoni, Maj Roman, Bryk Andrzej, Sikora Jacek.
b/Naczelnicy - Jaguś Ireneusz, Żyła Jan, Maćkowski Krzysztof, Podkowa Tomasz

Obecnie w skład Zarządu OSP Kłoda wchodzą:
Noga Ryszard - Prezes
Godzwon Jan - Naczelnik, V-ce Prezes
Podkowa Tomasz - V-ce Prezes
Zając Michał - Z-ca Naczelnika
Łukaszek Artur - Sekretarz
Zając Bernard - Skarbnik
Reczko Ryszard - Gospodarz
Żyła Jan - Członek

Druhowie z jednostki OSP Kłoda.

W roku 1955, kiedy funkcję Prezesa pełnił dh Wacław Łukaszek ,rozpoczęto starania o fundusze i materiały na budowę remizy. Organizowano zabawy taneczne, loterie fantowe, a także dawano występy kółka teatralnego działającego przy jednostce nie tylko dla mieszkańców Kłody, ale też Rytwian, Połańca i Staszowa. Dochód przeznaczono na budowę remizy. Budowę rozpoczęto w 1956r. Przy wsparciu całej społeczności Kłody, w tym także dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej z ówczesnym jej Kierownikiem p. Michałem Heretą budowa nabrała należytego tempa. Budowę wspierała też Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Staszowie z  ówczesnym komendantem kpt. Dytkowskim  i życzliwym kpt. Kazimierzem Gawrońskim. Budowę prowadzono systemem gospodarczym . Roboty niefachowe wykonywali strażacy i mieszkańcy Kłody. Pomocy udzieliło również ówczesne Kierownictwo PZU w Staszowie. W efekcie w roku 1959 nastąpiło uroczyste otwarcie remizy OSP Kłoda. Była to pierwsza remiza strażacka wybudowana po wojnie na terenie ówczesnego powiatu.

Wyposażenie jednostki zależne było głównie od możliwości finansowych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Staszowie, Urzędu Gminy w Rytwianach. Własne środki wystarczały jedynie na drobne zakupy, koszty eksploatacyjne jednostki. W tym miejscu należy, podkreślić, że jednostka zawsze spotykała się z życzliwością KPSP w Staszowie ,jak również władz Gminy. Przed otwarciem remizy w 1959r. jednostka otrzymała pierwszą motopompę M800P03. Była ona na wyposażeniu do 1974r. Wtedy jednostka otrzymała motopompę M800P05, zaś w 1978r. -drugą tego typu. Obydwie te motopompy są do dziś na wyposażeniu jednostki. W 1972r. OSP Kłoda otrzymała pierwszy samochód. Był to dostosowany dla potrzeb straży nietypowy, pochodzący z demobilu wojskowego samochód "Gaz". Następnie w 1991r. Urząd Gminy w Rytwianach przekazał jednostce nowy samochód marki „Żuk". Od bieżącego roku jednostka ma na wyposażeniu samochód strażacki marki „Jelcz".

W ubiegłych latach jednostka brała udział m.in. w gaszeniu dużych pożarów zabudowań w Niedziałkach, Rudnikach, Osieku, Połańcu, lasu w Strzegomiu oraz w akcjach powodziowych na Wiśle w 1997r. i Kłodzie w 2001r.

Osobny, chlubny rozdział w życiu jednostki ,to liczne sukcesy w zawodach pożarniczych. I tak m.in.:
- rok 1963- III miejsce żeńskiej drużyny młodzieżowej na zawodach wojewódzkich w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- lata (1973-1979)- 7 - krotne kolejne zwycięstwa w zawodach gminnych, organizowanych wtedy co rok. Ówczesną zwycięską drużyną OSP Kłoda koledzy druhowie z innych jednostek nazywali w tym czasie „szerszeniami",
- rok 1974 - 1 miejsce drużyny młodzieżowej i seniorów na zawodach powiatowych w Kurozwękach,
- lata 2003 i 2005- II miejsca na zawodach powiatowych w Połańcu i Staszowie,
- rok 2007 - 1 miejsce męskiej drużyny młodzieżowej w zawodach gminnych.

Godny podkreślenia jest fakt, że od 1950r. jednostka nasza brała udział we wszystkich zawodach, w których miała prawo startu.

Bezsprzeczny jest wkład dh Ireneusza Jagusia, który przez wiele lat przygotowywał strażaków do zawodów, tak drużyn męskich seniorów i młodzieżowych, a w latach ubiegłych i drużyn żeńskich. To znana i ceniona postać w środowisku strażaków w tym regionie. Wielkie dzięki dh Irku za Twoje zaangażowanie i wielki lokalny patriotyzm.

W ostatnich latach znaczący wkład w szkolenie wnosi, dh Prezes Ryszard Noga. Ponadto Jemu głównie zawdzięczamy to, że jesteśmy dzisiaj świadkami i uczestnikami tej miłej i podniosłej uroczystości ,wieńczącej dzieło „Modernizacji i rozbudowy Remizy OSP Kłoda". Wielkie podziękowania również dla p. Wójta i Rady Gminy oraz właściciela firmy „DARBUD" p. Adama Darowskiego za zasadniczy wkład w jego realizację.

Mija 80 lat istnienia jednostki. Tak jak wtedy, tak i dziś strażacy kierują się hasłem „Bogu na chwałę, bliźnim na ratunek".

Dziś każda interwencja, postawa, każda wykonana praca niech będzie hołdem dla założycieli i poprzedników jednostki, a także wyznacznikiem należytych zachowań dla naszych następców.

Opracowali: Ireneusz Jaguś, Andrzej Bryk, Kłoda 2008r.
 

WAŻNE WYDAŻENIA:

02.02.2008r. Jednostka przejmuje od OSP  w Sichowie Małym ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy "Jelcz" (galeria zdjęć)

Współna fotografia na spotkaniu "przekazania samochodu"

27.07.2008r. Uroczystość 80-lecia OSP Kłoda, Uroczyste otwarcie rozbudowanej i zmodernizowanej strażnicy (galeria zdjęć)

Menu
Galeria zdjęć
Hotel Rytwiany

BIP ESP Ogłoszenia przetargów Gospodarka Odpadami Fundusz spójności Gmina Rytwiany uczestniczy w projekcie e-świętokrzyskie Gmina Rytwiany uczestniczy w projekcie e-świętokrzyskie Kalendarz Imprez Plenerowych Witryna Wiejska Pustelnia Złotego Lasu Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły Lokalna Grupa Rybacka - Świętokrzyski Karp Dom i Biblioteka Sichowska Biblioteka Publiczna w Rytwianach Gminne Centrum Kultury w Rytwianach Klub Sportowy Baszta Rytwiany Lokalny Program Grantowy dla Młodzieży - Mania Działania

Osób online: 13.

statystyka

  Copyright © 2006-2016 Gmina Rytwiany | KONTAKT/DANE ADRESOWE | Lokalizacja na mapie | Foto | Filmy | Webmaster | Login
  CSS and XHTML | Ta strona wykorzystuje pliki cookies. [Polityka prywatności] | www.rytwiany.com.pl