Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach
ul. Kościelna 9
28-236 Rytwiany
tel/fax.: 15/ 864 74 28
email: gspzoz@wp.pl

p.o. Kierownika GSPZOZ w Rytwianach: Tomasz Zych

Godziny przyjęć:
Poniedziałek - Piątek 8.00-18.00
W pozostałych godzinach w nagłych przypadkach należy zgłaszać się na Izbę Przyjęć staszowskiego szpitala.

Specjalizacje placówki:

Ginekologia i położnictwo:
-Ginekologia
-Ginekologia i położnictwo
Medycyna ogólna/rodzinna:
-Medycyna ogólna
-Medycyna rodzinna
-Medycyna szkolna
Stomatologia:
-Dentystyka
-Stomatologia

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej mieści się w budynku, który powstał w latach 70-tych XX stulecia. W kwietniu 2005r decyzją Wójta Gminy Grzegorza Forkasiewicza rozpoczęta została rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Rytwianach.
Rozbudowa polegała na dobudowaniu do istniejącego budynku części parterowej, co zwiększyło powierzchnię użytkową Ośrodka Zdrowia o 78,3 %. W wyniku realizacji projektu powstały nowe pomieszczenia użytkowe. Pozwoliły one na  przeprowadzenie reorganizacji pracy Ośrodka Zdrowia, na uruchomienie „Poradni dla dorosłych”, a w istniejącej części budynku na otwarcie 2 nowych poradni: dla dzieci zdrowych i dla dzieci chorych. Powstała również poradnia ginekologiczna, stomatologiczna, oraz gabinet zabiegowy.
Poradnie dysponują odpowiednią do funkcjonowania ilością pomieszczeń, dostateczną powierzchnią i zapleczem socjalnym. Do każdej poradni wybudowany został podjazd dla osób niepełnosprawnych.
W chwili obecnej Ośrodek Zdrowia opieką zdrowotną obejmuje 54,9% mieszkańców Gminy Rytwiany. W okresie najbliższych 5-ciu lat możliwe będzie objęcie opieką zdrowotną 66% mieszkańców Gminy Rytwiany. Rozwiązany zostanie problem opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi (procentowy wskaźnik udziału osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie mieszkańców – 17,26%).

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach  serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Rytwiany i okolic do korzystania z usług medycznych świadczonych przez naszą placówkę !
Cenimy naszych pacjentów, którym gwarantujemy miłą, szybką i fachową pomoc medyczną.Oto  zakres usług świadczonych dla dzieci.
Ośrodek Zdrowia w Rytwianach czynny  jest  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.Gabinet szczepień otwarty jest dwa razy w tygodniu we wtorek i w czwartek  w godzinach  12.00  - 13.00.  Szczepione są zarówno małe dzieci jak i dzieci w wieku szkolnym. Miły, wysoko wykwalifikowany  personel   medyczny, a także przyjazne, bajkowe wnętrza gabinetów lekarskich niwelują nawet największy strach przed igłą i strzykawką. Uśmiechnięty Kubuś Puchatek wita wszystkie dzieci już od progu.
W gabinecie zabiegowym powszechnie dostępne są: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar stężenia glukozy we krwi, EKG, iniekcja dożylna i domięśniowa, inhalacje, płukanie ucha, pomiar wagi ciała i inne zabiegi. Na zlecenie lekarza pobieramy materiał do badania laboratoryjnego trzy razy w tygodniu.
Niezwykle ważną częścią działalności naszej placówki medycznej jest szeroko pojęta profilaktyka zdrowotna i higiena szkolna prowadzona zarówno w  Ośrodku jak  też  w  szkołach na terenie Gminy Rytwiany. W ramach  działań w zakresie higieny szkolnej systematycznie przeprowadzane  są badania dzieci i klasyfikacja  w ramach tzw. grup dyspanseryjnych. W zakresie   współpracy ze szkołami bardzo często organizujemy  spotkania z dziećmi i młodzieżą  poruszając bardzo różnorodne tematy: od podstawowych zasad higieny osobistej poprzez problemy wieku dojrzewania, aż po tematykę  chorób cywilizacyjnych. Spotkania takie cieszą się dużym zainteresowaniem. Jesteśmy zawsze otwarci na  każdą  propozycję spotkania w dowolnym temacie z zakresu medycyny, zarówno z młodzieżą jak i dorosłymi.
GSPZOZ w Rytwianach zaprasza rodziców i ich  pociechy do odwiedzin  naszej placówki oraz korzystania z naszych usług !