Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2017

Informacja-Gmina-RytwianyWójt Gminy Rytwiany ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany w 2017 r w ramach realizacji zadań zawartych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany na lata 2013-2032 ”.

Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych zawierających azbest bądź koszty transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest.

Dotacja na to zadanie pozyskiwania jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z budżetu powiatu staszowskiego.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę w/w dofinansowania.

Wnioski składać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Rytwiany.

Złożone wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich złożenia do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w budżecie w 2017 i pozyskanych dotacji.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31.03.2017r.

Druk wniosku jest dostępny na stronie Gminy Rytwiany lub w Urzędzie Gminy Rytwiany ul. Staszowska 15 pok. 30.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 15 864 79 57.

UWAGA! Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

 

Wójt Gminy Rytwiany
Grzegorz Forkasiewicz

 


Druki oraz zarządzenie do pobrania

Druk - Informacja o wyrobach zawierających azbest
 

 

Więcej artykułów…