Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

 Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie

Przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rytwianach działa Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie. Punkt funkcjonuje w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pomoc w ramach Punktu Konsultacyjnego jest bezpłatna.
Zakres oferowanej pomocy:
- poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych (osoby bliskie, rodzina),
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- specjalistyczne wydawnictwa i prasę,
- udzielanie informacji o instytucjach udzielających pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać wsparcie Pani mgr Agnieszki Zielińskiej i Pana Krzysztofa Bąkowskiego.

Pani mgr Agnieszka Zielińska jest specjalistą w zakresie psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i sprawcami przemocy w rodzinie, pierwszej pomocy psychologicznej, pracy z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze.
Pani mgr Agnieszka Zielińska pełni dyżury w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach, ul. Szkolna 1 28-236 Rytwiany, 2 piętro pokój nr 23. Telefon 691 517 500

Dyżury Pani mgr Agnieszki Zielińskiej w 2021 r. odbywają się w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca w godzinach od 15.30 do 17.30.


Pan Krzysztof Bąkowski świadczy pomoc m.in. w zakresie poradnictwa i konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu i wpółuzależnionych, wsparcia osób opuszczających leczenie odwykowe,  informowania o placówkach świadczących pomoc w leczeniu uzależnień, placówkach pomagających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
Pan Krzysztof Bąkowski pełni dyżury w budynku Urzędu Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15 28-236 Rytwiany,  pok. nr 4. Telefon 509 042 839, 15/8647954, 15/8647930, 15/8647946

Harmonogram dyżurów Pana Krzysztofa Bąkowskiego w 2022 r.

Miesiąc

Dzień Godzina

  Styczeń

  13, 20

9.00-13.00

  Luty

  03, 10 9.00-13.00

  Marzec

  03, 10 9.00-13.00

  Kwiecień

  07, 14 9.00-13.00

  Maj 

  05, 12 9.00-13.00

  Czerwiec 

  02, 09 9.00-13.00

  Lipiec 

  07, 14 9.00-13.00

  Sierpień 

  04, 11 9.00-13.00

  Wrzesień 

  01, 08 9.00-13.00

  Październik 

  06, 13 9.00-13.00

  Listopad 

  03, 10, 17 9.00-13.00

  Grudzień 

  01, 08, 15 9.00-13.00


Te strony warto odwiedzić:
1.Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
http://www.parpa.pl
2.Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie :
http://www.niebieskalinia.info
3.Ogólnopolska Kampania Edukacyjna PARPA  Ciąża Bez Alkoholu:
http://www.ciazabezalkoholu.pl
4.Ogólnopolska Kampania WYHAMUJ W PORĘ !:
http://www.wyhamujwpore.pl
5.Największy polski portal o alkoholizmie -
www.alkoholizm.akcjasos.pl
6.
Oficjalny serwis Anonimowych Alkoholików, mityngi AA - www.anonimowi-alkoholicy.org.pl
7.Serwis poświęcony Anonimowym Narkomanom -
www.anonimowinarkomani.org