Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Liczba ludności na dzień 31.12.2020  [1]

Lp. Miejscowość - Liczba ludności
1. Rytwiany - 1944
2. Kłoda - 606
3. Szczeka - 400
4. Niedziałki - 194
5. Ruda - 341
6. Grobla - 75
7. Tuklęcz - 234
8. Gaj Święcicki - 126
9. Sichów Mały - 347
10. Sichów Duży - 581
11. Święcica - 324
12. Podborek - 158
13. Sydzyna - 101
14. Pacanówka - 187
15. Strzegom - 425
16. Strzegomek - 349
Razem:  6392


Gmina Rytwiany - liczba ludności na dzień 31.12.2018  [1]

Lp. Miejscowość Liczba ludności
1. Rytwiany - 1947
2. Kłoda - 616
3. Szczeka - 412
4. Niedziałki - 192
5. Ruda - 341
6. Grobla - 74
7. Tuklęcz - 234
8. Gaj Święcicki - 127
9. Sichów Mały - 361
10. Sichów Duży - 591
11. Święcica - 319
12. Podborek - 159
13. Sydzyna - 110
14. Pacanówka - 186
15. Strzegom - 430
16. Strzegomek - 352
Razem: 6451


Gmina Rytwiany - liczba ludności na dzień 31.12.2017  [1]

Lp. Miejscowość - Liczba ludności
1. Rytwiany - 1914
2. Kłoda - 612
3. Szczeka - 418
4. Niedziałki - 187
5. Ruda - 340
6. Grobla - 69
7. Tuklęcz - 221
8. Gaj Święcicki - 123
9. Sichów Mały - 372
10. Sichów Duży - 591
11. Święcica - 331
12. Podborek - 161
13. Sydzyna - 111
14. Pacanówka - 192
15. Strzegom - 435
16. Strzegomek - 349
Razem: 6426
 


Gmina Rytwiany - liczba ludności na dzień 31.12.2016  [1]

Lp. Miejscowość - Liczba ludności
1. Rytwiany - 1901
2. Kłoda - 606
3. Szczeka - 419
4. Niedziałki - 188
5. Ruda - 339
6. Grobla - 65
7. Tuklęcz - 225
8. Gaj Święcicki - 121
9. Sichów Mały - 368
10. Sichów Duży - 582
11. Święcica - 332
12. Podborek - 173
13. Sydzyna - 113
14. Pacanówka - 186
15. Strzegom - 443
16. Strzegomek - 362
------------------
Razem: 6423
 


Gmina Rytwiany - liczba ludności na dzień 31.12.2015

Lp. Miejscowość - Liczba ludności
1. Rytwiany - 1904
2. Kłoda - 590
3. Szczeka - 412
4. Niedziałki - 189
5. Ruda - 339
6. Grobla - 65
7. Tuklęcz - 228
8. Gaj Święcicki - 119
9. Sichów Mały - 368
10. Sichów Duży - 589
11. Święcica - 329
12. Podborek - 170
13. Sydzyna - 114
14. Pacanówka - 183
15. Strzegom - 451
16. Strzegomek - 360

Razem: 6410 os.
 


Powierzchnia Gminy Rytwiany: 12466 ha, (125 km2) [2]

Powierzchnia poszczególnych sołectw:

Sołectwo - Pow. [ha]
Grobla - 43
Kłoda - 812
Niedziałki -316
Pacanówka - 197
Podborek  - 140
Ruda - 454
Rytwiany - 2643
Sichów Duży - 635
Sichów Mały - 1845
Strzegom - 2258
Strzegomek - 38
Sydzyna - 214
Szczeka - 1323
Święcica - 845
Tuklęcz - 361


[1] Dane własne UG Rytwiany
[2] Źródło: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r.  - Opracowanie publikacji  GUS, Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów, Warszawa 2016.