Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-Rytwiany

Gmina Rytwiany realizuje zadanie pn: „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Rytwiany”
Zakres inwestycji obejmuje:
a) budowę stacji hydroforowej w Sichowie Małym
b) budowę stacji hydroforowej w Strzegomku
c) budowę odcinka sieci wodociągowej w Gaju Święcicki
d) budowę odcinka sieci wodociągowej łączącego ujęcie wody w Rudzie z ujęciem wody w Rytwianach
e) budowę zbiornika rezerwowego wody o poj. 400m3 na ujęciu wody w Rytwianach
Koszt całkowity zadania to 1.740.000,00zł
Zadania zostało dofinansowane ze środków Budżetu Państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.365.000,00zł
Zakończenie całości zadania planowane jest na II kwartał b.r.