Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Pre-umowa na dofinansowanie II etapu zagospodarowania terenu wokół zamku - podpisana.

Pre-umowa na dofinansowanie
II etapu zagospodarowania terenu
wokół zamku - podpisana. 

 Wczoraj, tj. 25 maja 2010 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach podpisano pre-umowę na dofinansowanie zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół zamku w miejscowości Rytwiany – II etap. Pre-umowa została zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Adama Jarubasa oraz Członka Zarządu Województwa Marka Gosa, a Gminą Rytwiany reprezentowaną przez Wójta Gminy Grzegorza Forkasiewicza.

Szacunkowa całkowita wartość projektu to 3 400 000,00 PLN w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 2 040 000,00 PLN co stanowi 60 % kwoty całkowitych wydatków projektu oraz wkład własny Gminy Rytwiany w kwocie 1 360 000,00 PLN.

Przedmiotem projektu będzie zagospodarowanie terenu wokół zamku obejmujące swym zakresem m.in.: budowę alejek spacerowych, wykonanie oświetlenia terenu, urządzenie terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego, montaż monitoringu, urządzenie miejsca grillowego, budowę altany, urządzenie zieleni, budowę placu zabaw, wykonanie punktów rekreacyjnych, ustawienie atrakcji turystycznej.

Rozpoczęcie prac przewiduje się na rok 2011.

/pm/

 


 

 

 

Więcej artykułów…