Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Kolejne miejscowości nabiorą nowego blasku

Kolejne miejscowości nabiorą nowego blasku

„Rewitalizacja Rynku w Rakowie wraz z trenerami przyległymi”, „Zagospodarowanie terenu wokół zamku w miejscowości Rytwiany – II etap” czy „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów – etap I” - to niektóre z projektów, jakie prowadzone będą w najbliższym czasie, dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - działanie 6.2 „Rewitalizacja małych miast”. Łączna kwota dofinansowaania 9 zadań to ponad 20,5 mln złotych.  Dziś w Wojewódzkim Domu Kultury, marszałek Adam Jarubas i Marcin Perz, członek Zarządu Województwa podpisali z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów pre-umowy na realizację tych przedsięwzięć.

– Spotykamy się dziś przy okazji podpisania pre-umów w ramach kilku osi priorytetowych naszego Regionalnego Programu Operacyjnego – mówił podczas spotkania marszałek Adam Jarubas. I jak podkreślał – udało się wygospodarować pieniądze na kolejne inwestycje związane z rewitalizacją – w sumie to ponad 20,5 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja tych zadań przede wszystkim podniesie komfort życia mieszkańców tych miejscowości, z drugiej strony z pewnością wpłynie na poprawę atrakcyjności turystycznej całego województwa świętokrzyskiego – dodał marszałek.

Wsparcie sięgające 60% wartości inwestycji pozwoli na zrealizowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych m.in. Rakowa (wartość zadania to ponad 13 mln  zł,
a dofinansowanie ponad 7,8 mln zł). W wyniku realizacji projektu, rakowski rynek będzie miał nową sieć wodno-kanalizacyjną, oświetlenie uliczne, przebudowaną sieć komunikacyjną, zagospodarowany park i plac targowy. Powstaną także szalety publiczne i parking przy Sanktuarium. Jak poinformowała podczas spotkania wójt Rakowa, Alina Siwonia, zrewitalizowany zostanie obszar o powierzchni 3,33 ha.
W ramach działania „Rewitalizacja małych miast”  dofinansowanie otrzymają także: gmina Nowy Korczyn (wartość zadania prawie 5,4 mln zł, dofinansowanie ponad 3,2 mln zł), gmina Strawczyn (wartość zadania ponad 3,6 mln zł, dofinansowanie prawie 2,1 mln zł), gmina Osiek (wartość zadania ponad 2,5 mln zł, dofinansowanie ponad 1,5 mln zł), gmina Nagłowice (wartość zadania ponad 2, 4 mln zł, dofinansowanie prawie 1,5 mln zł), gmina Obrazów (wartość zadania ponad 1,1 mln zł, dofinansowanie ponad 700 tys. zł), gmina Iwaniska (wartość zadania to 840 tys. zł, dofinansowanie 504 tys. zł), gmina Łoniów (wartość zadania ponad 2 mln zł, dofinansowanie 1,2 mln zł) i gmina Rytwiany (wartość zadania 3,4 mln zł, dofinansowanie 2,1 mln zł).

Podczas spotkania w WDK-u podpisano także porozumienia  realizację dwóch zadań z działania dotyczącego tworzenia terenów inwestycyjnych. Chodzi o  projekt Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu Chęcińskim” (o wartości ogólnej ponad 9,9 mln zł i kwocie dofinansowania blisko 6 mln zł) oraz projekt gminy Morawica - „Uzbrojenie terenów przemysłowych w Dębskiej Woli - przy torach” o wartości ogólnej ponad 1,9 mln zł i kwocie dofinansowania blisko 1,2 mln zł.

Wśród podpisanych dziś dokumentów była też jedna już właściwa umowa finansowa - chodzi o „Budowę Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Artystycznej jako części Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przy ulicy Krakowskiej
w Kielcach”. W imieniu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach podpisała ją rektor uczelni, profesor Regina Renz. Wartość całkowita tej inwestycji to 10 mln 164 tys. zł, a kwota dofinansowania z RPO - 6 mln 98 tys. zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 

Więcej artykułów…