Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zespół śpiewaczy „Sichowianie” promował Gminę Rytwiany

Zespół śpiewaczy „Sichowianie” promował Gminę Rytwiany

„Gdzie słyszysz śpiew tam  wstąp, tam dobre serca ludzie mają, bo ludzie źli, ach wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają”.

J. W. Goethe

Takim pięknym i wymownym cytatem pan Henryk Milcarz Poseł na Sejm z Ziemi Świętokrzyskiej powitał zespoły śpiewacze, chóry oraz widzów na V Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Maryjnej, który odbył się 16 maja 2010 roku w kościele parafialnym p.w. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach k/ Kielc.

Deszczowa aura nie przeszkodziła, by świątynia w Nowinach wypełniła się członkami zespołów, chórów, widownią, zaproszonymi gośćmi.

Do przeglądu zgłosiło się 18 zespołów śpiewaczych oraz 4 chóry. Zanim jednak rozpoczęły się przesłuchania, wszystkie zespoły jako potężny chór z całą mocą i kunsztem wykonawczym zaśpiewały pieśń „Czarna Madonno”.

Gminę Rytwiany w przeglądzie reprezentował zespół śpiewaczy „Sichowianie”, który wykonał 2 pieśni „Mario, Ty jaśniejesz” i „O Maryjo”. Pomimo wysokiego poziomu artystycznego wykonawców, profesjonalnego jury (m.in Pani dr Anna Wieloch – wykładowca Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Instytutu Edukacji Muzycznej), zespół „Sichowianie „ w swojej kategorii sięgnął po trzecie miejsce na podium.

Przegląd zakończył się w atmosferze życzliwości, serdeczności – śpiewająco. Wszystkie zespoły z radością wyśpiewały nuty bliskich sercom ludzkim pieśni chwalących Maryję.


Zobacz więcej:

http://www.nowiny.com.pl/index.php?id=2&n_id=2094&lan=pl

http://www.nowiny.com.pl/index.php?id=2&n_id=2087&lan=pl

Dorota Karasińska - Kozłowska

 

 

 

 

 

Więcej artykułów…