Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Świętokrzyska Akademia Sportu na Obszarach Wiejskich” w 2010r. Dofinansowanie dla Klubu Sportowego Baszta Rytwiany

„Świętokrzyska Akademia Sportu na Obszarach Wiejskich” w 2010r. Dofinansowanie dla Klubu Sportowego Baszta Rytwiany.
http://www.baszta.net.pl/

22 kwietnia 2010r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań realizowanych w ramach Programu "Świętokrzyska Akademia Sportu na Obszarach Wiejskich” w 2010.W konkursie  mogły brać udział podmioty określone w art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) . Preferowani byli beneficjenci prowadzący działalność na obszarach wiejskich oraz w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców. W tegorocznej edycji wnioski o dofinansowanie złożyły 92 podmioty reprezentujące stowarzyszenia i fundacje dot. różnych dziedzin sportu (m.in. piłkę nożną, siatkówkę, tenis stołowy czy pływanie), z czego ocenę formalną przeszło 71. Klub Sportowy Baszta Rytwiany złożył dwa projekty i oba zostały pozytywnie rozpatrzone. Maksymalnie można było uzyskać 10. 000 zł. na  dofinansowanie jednego projektu.
Pierwszy wniosek Baszty Rytwiany pt. "Sportowe Wakacje z Basztą Rytwiany" uzyskał dotację w kwocie 8.500 zł, zaś drugi projekt p.n.: "Udział drużyn trampkarzy i juniorów w rozgrywkach piłkarskich pod patronatem ŚZPN oraz towarzyskich turniejach piłkarskich" – 8.000 zł. W sumie dofinansowanie otrzymały 22 kluby piłkarskie. Baszta jako jedyny klub otrzymała dotację na dwa projekty, w sumie na kwotę 16.500 zł. Jest to najwyższa kwota, jaką otrzymało jedno stowarzyszenie. W ramach projektu nr 1, tj. "Sportowe Wakacje z Basztą Rytwiany", na przełomie lipca i sierpnia zorganizowany zostanie cykl turniejów "Dzikich Drużyn". Wśród ich uczestników zostanie przeprowadzony nabór najmłodszych adeptów futbolu do drużyn młodzików i orlików, które to z kolei zostaną zgłoszone do rozgrywek ligowych w sezonie 2010/2011. Druga część dotacji zostanie wykorzystana na organizację sierpniowego turnieju trampkarzy "Baszta Cup 2010". Projekt nr 2 zakłada dofinansowanie istniejących w klubie drużyn młodzieżowych. Za pieniądze z dotacji zostanie zakupiony m.in. sprzęt sportowy. Pozostałe pieniądze wykorzystamy na dojazdy, diety sędziowskie czy opiekę medyczną.

Paweł Jastrząb

 

Więcej artykułów…