Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Akcja "Czysta Gmina - Wiosenne Sprzątanie"

Akcja Czysta Gmina-Wiosenne Sprzątanie została zorganizowana w ramach ,,Programu wdrażającego selektywną zbiórkę surowców wtórnych w gminach należących do Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami w Rzędowie”.

Uczniowie klasy I Technikum Mechanizacji Rolnictwa w dniu 27 kwietnia 2010r. czynnie włączyli się do akcji, pod opieką Pani Teresy Adamczyk nauczycielki biologii i Pani Elżbiety Sztaby wychowawcy klasy.


Młodzież oczyściła ze śmieci rowy wzdłuż powiatowej drogi w kierunku Staszowa i drogi lokalnej, sprzątała teren parku wokół szkoły. Gmina Rytwiany zapewniła potrzebne materiały i środki ochronne do prac porządkowych. Każdy zbierający otrzymał torbę ekologiczną na zakupy.

Tradycyjnie wczesną wiosną każdego roku na terenie gminy Rytwiany organizowana jest akcja sprzątania gminy. Czysta Gmina-Wiosenne Sprzątanie to akcja, która służy przede wszystkim społecznej edukacji ekologicznej, kładąc nacisk nie tylko na uprzątanie śmieci, ale na działania promujące nie śmiecenie i poszanowanie dla środowiska.
Celem akcji jest min. podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu poszanowania zasobów przyrody, odpowiedzialności konsumpcji, dbałości i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Zobacz zdjęcia: http://www.zsrsichow.strefa.pl/zsr/news.php?readmore=73
Źródło: http://www.zsrsichow.strefa.pl/zsr/news.php

 

Więcej artykułów…