Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

BEZZWROTNE DOTACJE UNIJNE NA ZAŁOŻENIE FIRMY!

BEZZWROTNE DOTACJE UNIJNE NA ZAŁOŻENIE FIRMY !

W Województwie Świętokrzyskim rozpoczyna się  II edycja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 6.2, w ramach którego istnieje możliwość uzyskania znaczącego wsparcia przez wszystkie osoby planujące otworzenie własnej firmy. W związku z tym Firma EURO CONSULTING  z Kielc, prowadząca działalność doradczą w zakresie finansowego wspierania inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych, zachęca mieszkańców Gminy Rytwiany do  udziału w powyższym projekcie. Wszyscy zainteresowani udziałem będą mogli starać się o uzyskanie wsparcia unijnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci dotacji inwestycyjnej w wysokości 40.000 zł oraz dodatkowo będą mogli uzyskać refundację części bieżących kosztów nowo prosperującej firmy (tzw. wsparcie pomostowe). Bezzwrotne dotacje unijne mogą uzyskać osoby bezrobotne, pracujące, rolnicy, emeryci i renciści.
Jest to bardzo pożyteczny społecznie projekt ułatwiający i pomagający wielu osobom w podjęciu decyzji o rozpoczęciu własnej aktywności biznesowej, w wyniku czego następuje rozwój regionu, tworzone są miejsca pracy, rosną wpływy podatkowe gmin, maleją wskaźniki bezrobocia oraz eliminowane są negatywne skutki społeczne tego zjawiska.
W wypadku jakichkolwiek pytań prosimy  osoby zainteresowane o kontakt telefoniczny pod nr tel. 051/643-15-93, 041-310-90-53, 507-577-633 lub kontakt bezpośredni z firmą Euro Consulting, 25 - 501 Kielce, ul. Sienkiewicza 76, pok. 308.

                           

Zobacz więcej:
http://consulting-euro.eu
http://www.dotacjeue.org.pl/default.aspx?docId=14512

 

Więcej artykułów…