Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

VI Rajd Staszowski PTTK

 

VI Rajd Staszowski PTTK

  Patronat Honorowy: Burmistrz M i G w Staszowie
  Gospodarz Rajdu: Wójt Gminy Oleśnica

15 maja 2010

 

Sponsor: Firma Handlowa „LASER” Elżbieta PRZETAK
               - rowery i akcesoria - Staszów

ORGANIZATORZY:
Koło Grodzkie PTTK w Staszowie
Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
Urząd Gminy w Oleśnicy
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie
Powiatowe i Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Komandor Rajdu – Andrzej WAWRYLAK
Kierownik tras rowerowych – Roman BIENIASZEWSKI
                                              
CEL RAJDU:
-Propagowanie krajoznawstwa i aktywnych form wypoczynku
-Poznanie i promocja gmin Ziemi Staszowskiej
-Promowanie zdrowego stylu życia – przeciwdziałanie patologiom
  (narkomanii, alkoholizmowi) wśród młodzieży

TERMIN RAJDU:
-sobota 15 maja 2010 roku
-start rajdu: Rynek w Staszowie godz. 900
-meta rajdu: boisko szkolne w Oleśnicy godz. 1200

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
-znaczek rajdowy
-odcisk pieczęci okolicznościowej
-pamiątkowy dyplom dla drużyny
-ognisko i kiełbaskę rajdową
-punkty do Kolarskiej Odznaki Turystycznej

ZGŁOSZENIA: do 30 kwietnia 2010 roku na adres:
Koło Grodzkie PTTK w Staszowie
Ul. Szpitalna 36, 28-200 STASZÓW
lub drogą elektroniczną - e-mail: biuro@pttkstaszow.info
Wszelkie informacje n/t rajdu pod tel. 604 470 448 lub 604 220 998
W/w. telefony służą także do kontaktu z organizatorami na trasach rajdowych!

Niniejszy regulamin oraz kartę zgłoszenia można także pobrać ze strony
http://pttkstaszow.info

TRASA RAJDU:
Staszów Rynek-Rytwiany-Pacanówka-Oleśnica-Wilkowa-Sichów-Rytwiany-Staszów  – długość całkowita ok. 45 km

PRZEBIEG RAJDU:
-zbiórka uczestników i wpis na listy startowe, na Rynku w Staszowie 15 maja 2010 r. o godz. 840. O godz. 900 otwarcie rajdu przez Burmistrza Staszowa i start na trasę.
-na mecie rajdu przy gimnazjum w Oleśnicy, ok. godz. 1200, ognisko  rajdowe z kiełbaskami i grochówką oraz rowerowy konkurs sprawnościowy i konkurs n/t bezpieczeństwa w ruchu drogowym   
-zakończenie rajdu około godz. 1400

UWAGI ORGANIZATORÓW:
-w rajdzie biorą udział osoby indywidualne oraz drużyny. Drużyna musi liczyć co najmniej dwie osoby i nie więcej niż dwadzieścia osób
-uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność
-osoby niepełnoletnie muszą znajdować się pod opieką dorosłych
-uczestnicy rajdu są  zobowiązani do przestrzegania „Karty Turysty”, przepisów p.poż oraz prawa o ruchu drogowym
-szkody wyrządzone przez uczestników rajdu pokrywają oni sami
-wszyscy uczestnicy powinni posiadać ubiór stosowny do spodziewanej pogody i charakteru trasy a także sprawny rower -wyposażony zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego oraz w miarę możliwości ochronny kask rowerowy
-rajd odbędzie się bez względu na pogodę
-ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatorów
-dopuszcza się udział w rajdzie w formie zlotu  gwiaździstego. W przypadku wyboru takiej formy udziału, uczestnicy bądź ich opiekunowie sami ustalają przebieg i długość trasy zależnie od miejsca z którego startują!
 

 

Więcej artykułów…