Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja dla rodzin rolniczych objętych ubezpieczeniem społecznym rolników!

                                                                                 
Informacja dla rodzin rolniczych objętych ubezpieczeniem społecznym rolników !


                 Związku z ukazaniem się Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia   5 października 2009r. w sprawie  szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź       w 2009r. – Urząd Gminy Rytwiany informuje, że w celu uzyskania pomocy rolnicy powinni złożyć do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej     w Rytwianach, ul. Staszowska 15  pok. 38;                    

- wniosek o zasiłek celowy w związku z powodzią w 2009r.  w  nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2009roku.

Ponadto nadmienia się, że załącznikami do wniosku będą:

-protokoły   z  oszacowania   szkód   sporządzone   przez komisje (potwierdzone  
 za zgodność z oryginałem),
-kwota obniżenia dochodu obliczona na podstawie w/w protokołów zgodnie    z art. 11ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006,  zostaną przekazane do kierownika ośrodka pomocy społecznej, po ich przygotowaniu w terminie do                                    dnia 22 października 2009roku.

-zaświadczenie KRUS, potwierdzające bycie rolnikiem w rozumieniu przepisów
 o ubezpieczeniu społecznym rolników,
-dokumenty potwierdzające przyznania odszkodowań z zakładów ubezpieczeń.
 Rytwiany, dnia 2009.10.12

W załączeniu:
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 5 października 2009r. wraz
z załączonym wnioskiem o zasiłek celowy.

 

Więcej artykułów…