Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Maciej Radziwiłł nie żyje

 

Książę Maciej Mikołaj Antoni Radziwiłł herbu Trąby urodzony w Warszawie 7 lutego 1930 roku, syn księcia Artura Mikołaja Antoniego Radziwiłł i hrabiny Krystyny Broel-Plater z Broelu, był potomkiem fundatorów i spadkobierców powstałego w XVII w. Eremu Kamedulskiego - Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach. Gdy w latach rozbiorowych Pustelnia została skasowana, dobra klasztorne zgodnie z zapisami fundacyjnymi, wróciły pod zarząd fundatorów i tak pod koniec XIX wieku oddziedziczyli je Radziwiłłowie. W roku 1925 dzięki koncepcji i staraniom Księcia Artura Radziwiłła podjęto próbę ponownego osadzenia kamedułów w Rytwianach, niestety nie udaną. Dziesięć lat później Książę Radziwiłł jako właściciel majątku i zabudowań klasztornych scedował je na rzecz władz kościelnych diecezji sandomierskiej w celu utworzenia parafii. W roku 1935 w kościele pokamedulskim Zwiastowania NMP w Rytwianach erygowano parafię.

Książę Maciej Radziwiłł syn Artura często podkreślał, że z pokamedulskim klasztorem łączyły go szczególne związki wynikające z przeżytego tu dziedzictwa i rodzinnych tradycji. A "swój" kościół klasztorny nazywał zawsze "najpiękniejszym na świecie". Wspominając klasztor i Rytwiany z nieukrywanym rozrzewnieniem pisał: "Do najcenniejszych moich wspomnień z dzieciństwa związanych z rytwiańskim klasztorem, należą przede wszystkim nabożeństwa, na które przyjeżdżaliśmy co niedzielę z rodzicami. Tu w kościele służyłem jako ministrant do Mszy świętej. Najmocniej utrwaliły mi się w pamięci procesje wokół kościoła zwłaszcza w uroczystość Bożego Ciała. Do pamiętnych wydarzeń należy również moja pierwsza Komunia święta".

W ostatnich latach, mieszkając w Warszawie, Książę często odwiedzał rodzinne Rytwiany oraz ukochany klasztor a także niestrudzenie działał w na rzecz jego odrestaurowania. Ostatnie miesiące były dla Księcia Macieja Radziwiłła czasem zmagania się z cierpieniem i chorobą. Zmarł 1 października 2009 roku. Jako potomek fundatorów i kustoszów rytwiańskiego klasztoru zostanie pochowany na rytwiańskim cmentarzu obok pokamedulskiego klasztoru, gdzie w rodzinnej krypcie spoczywają już Jego rodzice i dziadkowie. Uroczysta, koncelebrowana Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza w piątek, 9 października 2009 r. o godzinie 14.30 w kościele pokamedulskim.

Źródło: pustelnia.com.pl - Tomasz Lis.

 

Więcej artykułów…