Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Rytwiany piąte w kraju

RYTWIANY PIĄTE W KRAJU

Ogłoszony został najnowszy ranking tygodnika „Wspólnota", prezentujący samorządy przodujące w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków zewnętrznych. Wśród gmin wiejskich podstaszowskie Rytwiany i Sadowię w powiecie opatowskim znalazły się w ścisłej krajowej czołówce.

Rankingi „Wspólnoty" - pisma samorządu terytorialnego, cieszą się sporą popularnością przede wszystkim ze względu na fakt, że o takim czy innym miejscu w zestawieniu decydują tu wyłącznie dane liczbowe, ilustrujące dokonania poszczególnych jednostek administracyjnych. Pod uwagę brane są dwa wskaźniki: wielkość środków zagranicznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz to, jaki procent ogólnych wydatków majątkowych samorządu stanowią te pozyskane z zewnątrz. Przygotowujący ranking uwzględniają tylko te wydatki, które już zostały poniesione i wykazane w budżecie, nie zaś planowane, czy nawet przyznane.

Wydaje się to niewiarygodne, ale ciągle jest jeszcze w Polsce blisko 50 gmin, które z unijnej pomocy nigdy nie skorzystały. Zdecydowana większość samorządów sięga po nią jednak bardzo często, a są takie, które na tym polu radzą sobie wręcz znakomicie.
Nowy ranking „Wspólnoty" skonstruowany został w oparciu o dane za rok 2008. W ujęciu ogólnym nie napawają one optymizmem, bo był to rok, w którym zewnętrznych środków finansowych wykorzystano mniej niż w roku 2007 i 2006. Pierwszy kwartał bieżącego roku nie wróży poprawy, bo choć wielkość środków unijnych w budżetach województw i powiatów ziemskich wzrosła, to w miastach na prawach powiatu i gminach wiejskich spadła prawie dwukrotnie w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

G. FORKASIEWICZ: - Cieszy nas dobry wynik. To efekt wytężonej pracy nie tylko w minionym roku, ale także w latach ubiegłych, gdy przygotowywane były dokumenty projektowe i wnioski aplikacyjne. Fot. R. Staszewski

Jak radzą sobie nasze województwa w korzystaniu z zagranicznych środków? Biorąc pod uwagę ich wysokość w przeliczeniu na jednego mieszkańca, świętokrzyskie plasuje się trochę powyżej połowy stawki. Na liście rankingowej zajmuje szóste miejsce z kwotą 67,71 zł na osobę. Dla porównania, w województwie małopolskim, które w zestawieniu prowadzi, wartość ta sięga prawie 95 złotych. Podkarpacie, z wynikiem 40,99 zł na osobę, jest na miejscu jedenastym, a województwo lubelskie dopiero na trzynastym (36,89 zł na osobę). Gdyby wziąć pod uwagę procentowy udział środków zagranicznych w ogólnych wydatkach majątkowych samorządu, to już wszystkie trzy nasze województwa znajdować się będą na końcu listy. Gorzej od nich wypada tylko pomorskie.

Wśród miast na prawie powiatu, najwięcej pieniędzy z zewnątrz w przeliczeniu na głowę mieszkańca wykorzystał Sopot 2703,34 zł. Dopiero na miejscu 16. znajduje się Tarnobrzeg, z wynikiem 247,44 zł.
W kolejnym zestawieniu, prezentującym miasta powiatowe najskuteczniejsze pod względem wykorzystywania unijnych środków, wysokie 8. miejsce zajmuje Janów Lubelski z kwotą 657,78 zł na osobę (szczegóły w tekście obok).
Dwa najbardziej spektakularne sukcesy naszych samorządów w rankingu „Wspólnoty", to wysokie miejsca Rytwian i Sadowią w kategorii gmin wiejskich. Pod względem wykorzystania środków zewnętrznych w przeliczeniu na głowę mieszkańca, Rytwiany z wynikiem 803,77 zł zajmują piąte miejsce w kraju.

- Przyjęliśmy tę informację z ogromnym zadowoleniem — mówi wójt Rytwian Grzegorz Forkasiewicz. - Istotnie, bazujemy na środkach unijnych, a inwestycje realizowane w oparciu o własne pieniądze ograniczamy do niezbędnego minimum. Są to takie, dla których żaden program nie przewiduje dofinansowania.

Wśród największych zadań, realizowanych ostatnio przez Rytwiany w oparciu o źródła zewnętrzne, przoduje zdecydowanie wielki projekt „Sanitacja rzeki Czarnej", prowadzony wspólnie z gminami Staszów i Połaniec, a mający na celu budowę sieci kanalizacyjnej. Ważną inwestycją, wykonaną za unijne pieniądze, była w ostatnim czasie również budowa hali sportowej przy szkole w Sichowie. Sukces rytwiańskiego samorządu jest tym bardziej wyrazisty, że przed rokiem w rankingu „Wspólnoty" gmina znajdowała się dopiero pod koniec piątej setki.

Pod względem procentowego udziału środków zewnętrznych w ogólnych wydatkach majątkowych, Rytwiany plasują się na miejscu 19. Tu wyprzedza je zdecydowanie inny samorząd z naszego regionu - podopatowska gmina Sadowię, która okupuje w rankingu pozycję piątą.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o tym, jak radzą sobie z unijną kasą powiaty. W ubiegłym roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca najwięcej korzystał z jej funduszy powiat buski - 162,45 zł. Na miejscu 16. znajduje się powiat sandomierski z wynikiem 77,51 zł na osobę, a na 38. janowski (37,42 zł).

Źródło: Tygodnik Nadwiślański nr 40(1481) z dn.1 października 2009r. Rafał Staszewski
 

 

Więcej artykułów…