Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Gminy


ZAPROSZENIE NA XXXVI SESJĘ RADY GMINY RYTWIANY

         Na podstawie art. 37a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), informuję   że w dniu 30 września  2009 r. (środa) o godzinie 11.00  w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany odbędzie się XXXVI - sesja Rady Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3.    Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji.
4.    Informacja Wójta Gminy o pracy pomiędzy sesjami.
5.    Zmiana uchwały  w sprawie powołania komisji rewizyjnej.
6.    Wprowadzenie zmian do budżetu gminy.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
8.    Wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Rytwiany do Stowarzyszenia „LGR Świętokrzyski Karp”.
9.    Interpelacje i wolne wnioski
10.    Zamknięcie obrad sesji.

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                /- / Marek Sadowski

 

 

Więcej artykułów…