Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Wieści z placu budowy Gminnego Ośrodka Kultury

Wieści z placu budowy
Gminnego Ośrodka Kultury

Trwa przebudowa budynku po byłych Zakładach Naprawczych w Rytwianach na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury.

W zakres robót między innymi przewidziano wyburzenie niektórych ścian wewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace tynkarskie, wymiana instalacji wewnętrznych, wykonanie podłóg, ocieplenie budynku z zewnątrz, wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem, budowa podjazdów dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (w tym budowa parkingu).

W budynku mieścić się będą: Gminny Dom Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Punkt Informacji Turystycznej. Gminny Dom Kultury będzie dysponował między innymi salą widowiskową ze sceną o powierzchni ponad 160m2, zapleczem kuchennym, kawiarenką internetową, pomieszczeniami na różnego rodzaju szkolenia, wykłady, kółka zainteresowań, salą do tenisa stołowego, bilardu oraz do ćwiczeń fizycznych.

Biblioteka będzie posiadać pomieszczenia na księgozbiory dla dzieci i dla dorosłych, czytelnię książek i czasopism oraz czytelnię multimedialną. Dla turystów odwiedzających naszą Gminę pomocą będzie służył Punkt Informacji Turystycznej.

Nowoczesne, bogate zaplecze techniczne, którym będzie dysponował Rytwiański Dom Kultury czynić go będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w powiecie.

Dopełnieniem Ośrodka Kultury będą trzy filie mieszczące się w miejscowościach: Sydzyna, Pacanówka i Podborek. Lokalizacja w tych miejscowościach nie jest przypadkowa. Miejscowości nie posiadają bowiem strażnic OSP ani innych podobnych obiektów, które mogłyby posłużyć np. na spotkania, przyjęcia, lub różnego rodzaju imprezy wiejskie. Budowa filii ruszy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. Każdy budek będzie posiadał dużą salę z kominkiem o powierzchni ponad 70m2 , oraz pomieszczenia zaplecza kuchenno - technicznego.

Realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki pozyskaniu funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 1 740 000,00zł. Całkowita wartość projektu to  2 900 000,00zł., różnicę w wysokości 40% pokryje gmina z własnych środków.


Wymieniona stolarka okienna, rozpoczęte prace docieplania budynku


Prace wewnątrz budynku


Budowa konstrukcji dachu nad salą widowiskową


Nowa stolarka okienna na budynku sali widowiskowej

 

 

Więcej artykułów…