Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zagospodarowanie centrum miejscowości Rytwiany

4 sierpnia 2009r. w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego została podpisana przez Wójta Gminy Grzegorza Forkasiewicza i marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa umowa o dofinansowanie kwotą 500.000 zł. projektu pn. „ Zagospodarowanie centrum miejscowości Rytwiany" realizowanego w działaniu „ Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Realizacja inwestycji nastąpi w latach 2009-2010 w jej zakres wchodzi przebudowa i poszerzenie parkingu przed urzędem gminy, budowa drugiego parkingu (od strony Remizy OSP), zagospodarowanie placu przy ul. Armii Krajowej (po starym budynku UG) budowa chodników, zagospodarowanie terenów zielonych, budowa fontanny, budowa alei i punktu widokowego przy ruinach zamku.

Prace rozbiórkowe starego Urzędu Gminy.


Szczegóły zagospodarowania centrum miejscowości Rytwiany - etap I: Przetarg

 

Więcej artykułów…