Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Roboty drogowe w Sichowie i Rytwianach

Roboty drogowe w Sichowie i Rytwianach

Rozpoczęły się prace remontowe na drodze powiatowej nr 0835T Pacanówka - Sichów Mały na  długości ok. 5,5 km. Remont jest finansowany ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego: 1.769.232,00 zł. oraz Gminy Rytwiany i Starostwa Powiatowego: 1.631.094,06 zł. Wykonawcą jest Konsorcjum utworzone wspólnie przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM – PIASECZNO”

Obecnie trwają prace przy wyrównywaniu poboczy. W ramach prac przewidziano między innymi plantowanie wraz z utwardzeniem poboczy, poszerzenie jezdni, wykonanie nawierzchni z warstw bitumicznych,  wykonanie chodników z kostki brukowej w miejscach najbardziej uczęszczanych przez pieszych oraz ustawienie znaków drogowych. Termin zakończenia prac: listopad 2009 r.

Jednocześnie trwają prace na ulicy Łąkowej w Rytwianach wykonywane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Staszowa. Koszt inwestycji to 147.868,88 zł. finansowany ze środków własnych gminy.

Obecnie jest wykonywany remont przepustów pod drogą oraz prace ziemne związane z wyrównywaniem poziomu gruntu. Oprócz tych prac zostaną wykonane jeszcze między innymi, zdjęcie warstwy humusu lub darniny z poboczy, utwardzenie gruntu pod drogą oraz na skarpach i poboczach, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, regulacje wysokościowe studzienek rewizyjnych. Planowany termin zakończenia prac: 12 października br.

Prace na drodze powiatowej Pacanówka - Sichów Mały

Ulica Łąkowa w Rytwianach

 

 

Więcej artykułów…