Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Ogłoszenie dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku ulewnych opadów i gradobicia

O G Ł O S Z E N I E

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Rytwiany gradobicia w dniu 25 czerwca 2009r. oraz ulewnych opadów, nastąpiły podtopienia w uprawach rolnych, budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

Osoby, u których wystąpiły szkody, mogą zgłaszać ten fakt do Sołtysa lub do Urzędu Gminy Rytwiany, pok. 25 w terminie do dnia 15 lipca 2009r.

Komisja gminna powołana d/s szacowania skutków klęsk żywiołowych, rozpocznie prace w terenie, po otrzymaniu zgłoszeń od osób poszkodowanych.
 

 

Więcej artykułów…