Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja o otrzymanym dofinasowaniu

 

Wójt Gminy Rytwiany informuje, że na podstawie umowy Nr 41/I/2022 zawartej w dniu 24 marca 2022 r., oraz umowy nr 41/II/2022 zawartej dnia 13 kwietnia 2022 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Rytwiany, w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających  z Ukrainy, Gmina Rytwiany pozyskała od Wojewody Świętokrzyskiego środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 17 775,00zł oraz w kwocie 71 400,00 zł, na finasowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.
 
Przyznane środki finansowe z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na wynagrodzenie za faktycznie udzielone świadczenie.
 
Wójt Gminy Rytwiany
(-) mgr Grzegorz Forkasiewicz

 

 

Więcej artykułów…