Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Pismo dot. ankiety w sprawie: V etap badań "Moja sytuacja w okresie koronawirusa”

 
 
 
ROW-III.711.1.2022Kielce, dn. 26 kwietnia 2022 r.
Pani/Pan  Wójt/Burmistrz/Prezydent
Dotyczy: Rozpropagowania ankiety w sprawieV etap badań "Moja sytuacja w okresie koronawirusa.

Uprzejmie informuję, żew dniu 22 kwietnia 2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wpłynął e-mail z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURa ll w sprawie rozpropagowania internetowej ankiety dotyczącejwpływupandemiiwirusaSARSCoV2nażyciemieszkańcówobszarów wiejskich. Mając na uwadze powyższe prosimy o upowszechnienie linku do przedmiotowej
ankiety:
https://tiny.pl/924bh
Z poważaniem

z up. Marszałka WojewództwaŚwiętokrzyskiego

Elżbieta Kwiecień-Ząbek

Z-ca Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(dokument podpisano elektronicznie)
 

 

Więcej artykułów…