Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na LIII sesję Rady Gminy Rytwiany


Informacja-Gmina-RytwianyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję w dniu 28.04.2022 r. (czwartek) :o godzinie 13.00 LIII sesję Rady Gminy Rytwiany  w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr LI i LII.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2022 – 2029.
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Rytwiany do Wiślańskiego Klastra Energii.
10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 29.03.2022 r.
11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rytwiany.
12. Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia przez nich handlu.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski


 

 
 

 

 

 

Więcej artykułów…