Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na LII sesję Rady Gminy Rytwiany

 

Informacja-Gmina-Rytwiany

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję w dniu 13 kwietnia 2022 roku (środa) o godzinie 14.00   LII  nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rytwiany w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany z następującym porządkiem obrad:
 
 
Porządek obrad:
 
1.            Otwarcie sesji.
2.             Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3.            Zatwierdzenie porządku obrad.
4.      Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rytwiany do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5.           Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski
 

 

 

 

Więcej artykułów…