Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Strategia Rozwoju Gminy Połaniec na lata 2021-2030 - konsultacje

 Informacja-Gmina-Rytwiany

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 6 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu "Strategii Rozwoju Gminy Połaniec na lata 2021-2030".
 
Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie do 2 maja 2022r., poprzez złożenie zamieszczonego poniżej formularza uwag:
  • na adres e-mail: joanna.pietras@poczta.polaniec.eu,
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27,
  • 28-230 Połaniec,
  • osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska   27, 28-230 Połaniec.
Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do wniesionych uwag. Uwagi i opinie zgłoszone po terminie 2 maja 2022r.  nie będą rozpatrywane.
 
Serdecznie dziękujemy za udział w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Połaniec na lata 2021-2030.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec
mgr inż. Jacek Benedykt Nowak
 
Do pobrania:
 

Więcej artykułów…