Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

XVII Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny

EST-IV.0631.2.1.2022 Kielce, 31.03.2022
Szanowne Panie/Panowie
Prezydenci, Burmistrzowie,
Starostowie i Wójtowie

Dotyczy: organizacji XVII Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego w dniu 29 maja 2022 r. w Parku Etnograficznym w Tokarni.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wraz z Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje w dn. 29 maja 2022 r. „XVII Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny”, który odbędzie się na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni k/Kielc. Będzie to już siedemnasta, edycja ww. imprezy, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem turystów
i odwiedzających (średnio bierze w niej udział kilka tysięcy osób).
W ramach Jarmarku Agroturystycznego planowane jest zorganizowanie następujących bloków atrakcji:
1. „Swojskie klimaty i świętokrzyskie smaki”
• giełda agroturystyczna, podczas której chętne instytucje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich oraz gospodarstwa agroturystyczne będą promować i prezentować swoją ofertę pobytową oraz posiadane atrakcje. Jest to również doskonała okazja, by zaprezentować walory turystyczne i kulturowe Państwa terenów i wypromować Państwa atrakcje turystyczne, by dotrzeć do potencjalnych gości – mieszkańców Regionu Świętokrzyskiego oraz odwiedzających w tym czasie nasze województwo turystów,
• dwa konkursy: kulinarny „Micha pełna kolorów” oraz „Na najpiękniejsze stoisko Jarmarku”- konkursy dla Wystawców Jarmarku Agroturystycznego z nagrodami, do udziału w których serdecznie zapraszam,
• występy zespołów folklorystycznych,
• pokazy tradycyjnych rzemiosł,
• pokazy obrzędowe,
• kiermasze wyrobów ludowych.

2. Atrakcje dla dzieci (gry, zabawy i konkursy z nagrodami) tzw. „Agrostrefa dla dzieci”:
- wiejska FotoBudka,
- gry i zabawy sportowo-rekreacyjne dla rodzin z dziećmi,
- warsztaty artystyczne związane z tradycjami i folklorem regionu świętokrzyskiego np.: warsztaty robienia wycinanek,
- prezentacje, gry i zabawy partnerów biorących udział w Jarmarku Agroturystycznym,
- gry i zabawy dawne zorganizowane przez Muzeum Wsi Kieleckiej.

Głównym punktem programu będzie jak zawsze tzw. giełda agroturystyczna „Swojskie klimaty i świętokrzyskie smaki”. W związku z powyższym chciałbym serdecznie zaprosić Państwa do wzięcia w niej udziału w celu zaprezentowania Państwa oferty turystycznej oraz walorów krajoznawczych Pana/Pani gminy/powiatu/miasta. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Muzeum Wsi Kieleckiej zapewniają bezpłatną powierzchnię wystawienniczą, w razie potrzeby drewniane stoisko z zadaszeniem (ilość stoisk ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń). Zachęcamy jednak Państwa do przygotowania indywidualnego wystroju stoiska i zorganizowania degustacji. Ponadto można zgłaszać zespoły do występów na scenie (maksymalnie do końca kwietnia bezpośrednio do Pani Edyty Buras-Gierady z Muzeum Wsi Kieleckiej tel. 500 144 714).
Mam głęboką nadzieję, iż rezultatem tych naszych wspólnych działań będzie nie tylko profesjonalnie zorganizowana i bogata w atrakcje impreza, ale przede wszystkim doskonała promocja Świętokrzyskiego. Dodatkowo chciałbym podkreślić, iż impreza organizowana jest pod patronatem lokalnych i regionalnych mediów. Dzięki szerokiej kampanii promocyjnej co roku na Jarmark przybywa tysiące zwiedzających, w tym turyści spoza regionu świętokrzyskiego.
W załączeniu przesyłam szczegółowy regulamin uczestnictwa w Jarmarku oraz
w konkursie kulinarnym wraz z kartą zgłoszeniową. Zwracam się z prośbą o dokładne zapoznanie się z nimi, ponieważ nastąpiły dość istotne zmiany w porównaniu z latami ubiegłymi (dot. zmiany miejsca przeprowadzenia konkursu kulinarnego). Ponadto proszę
o udzielenie zgód dot. przetwarzania danych osobowych (RODO), bez których nie będzie możliwa organizacja Państwa udziału w imprezie.
Zgłoszenia na XVII Jarmark Agroturystyczny należy dostarczyć najpóźniej do dnia
6 maja 2022 r. Osobą do kontaktu ze strony Urzędu Marszałkowskiego jest Pani Sylwia Skuta, tel. 41 342 15 38, email: sylwia.skuta@sejmik.kielce.pl.

 

 

REGULAMIN-UCZESTNICTWA-W-JA-2022(1).DOC

REGULAMIN_KONKURSU_KULINARNEG_MICHA.DOC

KARTA-ZGLOSZENIOWA-JA2022(1).DOC


Z poważaniem

Piotr Kisiel
Dyrektor Departamentu
Edukacji, Sportu, Turystyki
i Spraw Zagranicznych
 

 

Więcej artykułów…