Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Ogłoszenie o naborze grantowym - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Ogłoszenie o naborze grantowym nr 4/2019/G

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Budowanie więzi współpracy międzygminnej.

Finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych itp. Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 20% kosztów. Wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 12 listopada – 3 grudnia 2019 roku. 

Szczegółowe informacje o naborze, dokumentacja konkursowa, wzory wniosków, oświadczenia, instukcje wypełniania zamieszczone zostały poniżej. 

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019/G o powierzenie grantu.
 2. Regulamin naboru wniosków nr 4/2019/G.
 3. Informacja o przedsięwzięciu dla składających wnioski w ramach naboru 4/2019/G.
 4. Wzór wniosku o powierzenie grantu wersja edytowalna.
 5. Wzór umowy na powierzenie grantu.
 6. Wniosek o płatność sprawozdanie.
 7. Oświadczenia właściciela nieruchomości.
 8. Oświadczenie o VAT.
 9. Lokalne kryteria wyboru zadania
 10. Oświadczenia potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.
 11. Planowane i zakładane do osiągnięcia wskaźniki w wyniku operacji.
 12. Karta 1 – Ocena możliwości dokonania wyboru przez Radę.
 13. Karta 2 –  Ocena spełniania przez Zadanie kryteriów wyboru określonych w LSR.
 14. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy.
 15. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły.
 16. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022.
 17. Procedura oceny i wyboru operacji.
 18. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu.
 

Więcej artykułów…