Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zmiana numeru rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 19 lipca 2019 roku, ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z powyższym Wójt Gminy Rytwiany zawiadamia, iż z dniem 06.09.2019 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, związanego z dokonywaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy rachunek bankowy, na który należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

BS Staszów o/ Rytwiany 13 9431 0005 2004 0401 9006 0012

Pozostałe należności z tytułu podatków, opłaty skarbowej i pozostałych opłat wobec Gminy Rytwiany należy wpłacać na dotychczasowy rachunek bankowy Urzędu Gminy Rytwiany.

 

Wójt Gminy Rytwiany
Grzegorz Forkasiewicz
 

 

Więcej artykułów…