Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja w sprawie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach informuje, że wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne) na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są w terminie:
- od 02 do 16 września 2019 r. dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych,
- od 01 do 15 października 2019 r. dla słuchaczy kolegiów.
Stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 528,00 zł netto.
Do dochodów należy przyjąć wszystkie dochody członków rodziny bez względu na źródło ich uzyskania,  również z tytułu pracy dorywczej i pracy za granicą.
Druki wniosków można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach lub TUTAJ.
Skompletowane wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach w godzinach od 7.30 do 15.30 (pok. nr 35 w budynku Urzędu Gminy Rytwiany).

 

Więcej artykułów…