Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja w sprawie wniosków na świadczenie wychowawcze "500+"

 

 

Informacja-Gmina-Rytwiany

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Rytwianach przypomina, że wniosek na świadczenie wychowawcze składać należy jeden raz.
Coraz częściej zdarzają się przypadki, że wpływają od Państwa elektroniczne wnioski składane po raz kolejny, co wiąże się z koniecznością przeprowadzania procedury wyjaśniającej i wzywania Państwa do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
W momencie wpływu elektronicznego wniosku do GOPS otrzymują Państwo wiadomość e-mail z załącznikiem  w formacie PDF, zawierającym UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. Jest to dokument potwierdzający, że wniosek wpłynął do jednostki wybranej podczas jego wypełniania.
Po przyznaniu świadczenia otrzymają Państwo wiadomość e-mail z odpowiednią  informacją. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami nie informuje się o przyznaniu świadczenia w formie decyzji papierowej.
Zdarzają się przypadki, że we wnioskach podają Państwo błędny adresy poczty elektronicznej (e-mail), co skutkuje brakiem możliwości przesłania informacji o przyznaniu świadczenia.
W związku z powyższym zwrócić należy uwagę na rzetelne wypełnienie wniosku.

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest obecnie do 31 maja 2021 roku (lub do ukończenia przez dziecko 18 roku życia).
Kolejne wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od 1 lutego 2021 roku.
Wnioski złożone w lipcu  i sierpniu 2019 roku  muszą być rozpatrzone  do końca października 2019 roku (art. 9 ust. 2 Ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 r.  (Dz.U. z 2019 r. poz. 924)).
Wnioski rozpatrywane są sukcesywnie wg daty wpływu.

Przypominamy, że składa się tylko jeden wniosek, w którym wymienia się wszystkie dzieci.
 

 

Więcej artykułów…