Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Gmina Rytwiany bierze udział w realizacji programu Czyste powietrze

Informacja-Gmina-Rytwiany

W dniu 11 lipca 2019 r. Gmina Rytwiany dołączyła do grona gmin wspomagających realizację programu Czyste powietrze. Podczas spotkania w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pani Marianna Stryszowska – Zastępca Wójta Gminy Rytwiany podpisała porozumienie z prezesem zarządu WFOŚiGW panem Ryszardem Gliwińskim. Na mocy niniejszego porozumienia pracownicy Urzędu Gminy Rytwiany będą wspierać realizację programu Czyste powietrze w bezpośrednim kontakcie z osobami zainteresowanymi.

Głównym celem programu jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego pochodzącego z emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji wytwarzanych w procesach spalania paliw w nieodpowiednich źródłach ciepła. Dzięki temu Program Czyste powietrze daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla osób fizycznych, właścicieli domów jednorodzinnych na realizację inwestycji takich jak wymiana źródła ciepła na spełniające normy ekologiczne (wymiana starego kotła grzewczego), ocieplenie budynku, wymiana okien.

Program Czyste powietrze zakłada dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i kompleksową termomodernizację budynków w całej Polsce w łącznej kwocie 103 mld zł, z czego dofinansowanie w formie dotacji wyniesie ok. 63,3 mld zł, natomiast w formie pożyczek – 39,7 mld zł.
 
Wkrótce pracownicy Urzędu Gminy Rytwiany rozpoczną działanie wspomagające realizację programu Czyste powietrze poprzez pomoc przy przygotowywaniu i weryfikacji wniosków.  Dzięki zawartej umowie współpracy, mieszkańcy Gminy Rytwiany nie będą zmuszeni do wyjazdu do WFOŚiGW w Kielcach celem złożenia wniosku.
 

Więcej artykułów…