Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - NOWY NABÓR!

Informacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-Rytwiany


Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

[31.08.2021r.]  W miesiącu czerwcu b.r. zakończyliśmy realizację zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany - etap II”.
Celem inwestycji było wykonanie 50 szt przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Kłoda, Pacanówka, Podborek, Sichów Mały, Sichów Duży, Strzegom, Strzegomek, Święcica, Sydzyna, Tuklęcz.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców naszej Gminy.

Koszt zadania to 641.878,00zł

Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Rytwiany pozyskała środki w wysokości 332.054,00zł z Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Rolnych na lata 2014-2020


[18.01.2021 r.]  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany-II etap.
W grudniu 2020r. został rozstrzygnięty przetarg na zaprojektowanie i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Wybrana została oferta złożona przez EKOFIRMĘ Przemysław Gruszka, ul.L.Waryńskiego 18A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Projektanci rozpoczęli oględziny nieruchomości zakwalifikowanych do budowy oczyszczalni. Proszę Państwa o konstruktywną współpracę z nimi tak, aby możliwe było jak najszybsze przejście do etapu budowy.
Już z pierwszych informacji od projektantów wiemy, że nie na wszystkich obecnie wytypowanych nieruchomościach będzie możliwe zlokalizowanie oczyszczalni.
Osoby, które jeszcze nie składały deklaracji przystąpienia do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w naszej Gminie, a są tym zainteresowane proszę o złożenie stosownych dokumentów (deklaracja przystąpienia, oświadczenie-załącznik2a) w sekretariacie Urzędu Gminy.
Deklaracja i oświadczenie dostępne są w wersji elektronicznej na naszej stronie www.rytwiany.com.pl w zakładce „inwestycje i projekty-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (II nabór)”. /do pobrania na dole strony/
Szczegółowych informacji udziela kierownik referatu Dariusz Ciepiela tel.158647939

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz
 

[29.07.2019 r.]     Szanowni Państwo

Zakończyliśmy nabór chętnych do II etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w naszej Gminie. W wyniku zgłoszonych deklaracji w okresie od 03.07.2019r. do 19.07.2019r udało się opracować podstawową listę 50 nieruchomości, które będziemy chcieli wyposażyć w przydomowe oczyszczalnie. Zakwalifikowani zostali wszyscy chętni, którzy spełnili wymagania dotyczące przede wszystkim uregulowanego stanu własności i warunków technicznych. Czy uda się wybudować te 50 oczyszczalni zależy przede wszystkim od pozyskania środków na budowę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Opierając się na doświadczeniach z I etapu budowy informuję, że można w dalszym ciągu składać deklaracje przystąpienia do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na dotychczasowych zasadach. Zgłoszone nieruchomości będą kwalifikowane zgodnie z przyjętymi warunkami w przypadku zwolnienia się miejsca na liście podstawowej.
Rytwiany, dnia 29.07.2019r.

wykaz_zakwalifikowanych_2907.doc

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz


[2019-07-03]

OGŁOSZENIE

Gmina Rytwiany zamierza realizować zadanie pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany”. Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie proszę o złożenie deklaracji wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2a)* w terminie od 03.07.2019r. do 19.07.2019r. w Urzędzie Gminy Rytwiany, pokój nr 13 (sekretariat).

Regulamin zadania oraz dokumenty związane są do wglądu w Urzędzie Gminy, pokój nr 34 i nr 30 oraz na stronie internetowej www.rytwiany.com.pl.

Informacji w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków udzielają pracownicy UG w pokoju nr 34, tel.158647939 lub w pokoju nr 30, tel. 158647957
* wpisujemy numer działki, na której znajduje się budynek mieszkalny planowany do podłączenia do oczyszczalni

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja przystąpienia - deklaracja_przystapienia_19.doc

Oświadczenie - zalacznik2a.pdf


Regulamin - regulamin19.doc

Zarządzenie Wójta Gminy Rytwiany nr 36/2019

Zarządzenie Wójta Gminy Rytwiany nr 15/2016

 

 

Więcej artykułów…