Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Konkursy ekologiczne w kategoriach "Junior","Żak","Senior"

Konkurs ekologiczny w kategorii "Junior"

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły zaprasza dzieci ze szkół podstawowych w Połańcu i w Rytwianach do wzięcia udzia konkursie ekologicznym "Szlak edukacji ekologicznej" kategoria "Junior". Konkurs realizowany jest w ramach zadania finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach. Będzie obejmował zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu biologii, ochrony przyrody i ekologii na poziomie poszczególnych typów szkół. - Regulamin konkursu

Konkurs ekologiczny w kategorii "Żak"

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły zaprasza młodzież z gimnazjów w Połańcu i w Rytwianach do wzięcia udzia konkursie ekologicznym "Szlak edukacji ekologicznej" kategoria "Żak". Konkurs realizowany jest w ramach zadania finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach. Będzie obejmował zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu biologii, ochrony przyrody i ekologii na poziomie poszczególnych typów szkół. - Regulamin konkursu

Konkurs ekologiczny w kategorii "Senior"

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły zaprasza młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z gminy Rytwiany i z Miasta i Gminy Połaniec do wzięcia udzia konkursie ekologicznym "Szlak edukacji ekologicznej" kategoria "Senior". Konkurs realizowany jest w ramach zadania finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach. Będzie obejmował zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu biologii, ochrony przyrody i ekologii na poziomie poszczególnych typów szkół. - Regulamin konkursu

    


 

 

Więcej artykułów…