Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja dotycząca pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Zarządzenie Nr 26/2013
Wójta Gminy Rytwiany
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych


Na podstawie § 5 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2013 r. poz. 818 z 17.07.2013 r.) zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna” do dnia 10 września 2013 r.

§2. Zasady i warunki składania wniosków, uzyskania pomocy finansowej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 818 z 17.07.2013 r.)

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Rytwiany.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pobierz:

Treść zarządzenia 26/2013

Rozporządzenie Rady Ministrów

 


 

 

Więcej artykułów…