Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja w sprawie opłat za odbiór odpadów komunalnych

O G Ł O S Z E N I E

W związku z napływającymi do Urzędu Gminy Rytwiany licznymi zapytaniami dotyczącymi terminu dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, informuje się iż:
- terminem wniesienia pierwszej opłaty był dzień 15 lipca br. i obejmował okres III kw. br. tj.: m-ce: lipiec, sierpień, wrzesień.

Kolejne opłaty należy wnosić raz na kwartał do 15 dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału i tak:

- do dnia 15 października winno się wnieść opłatę za m-ce: październik,
listopad, grudzień 2013 roku,

- do dnia 15 stycznia 2014 r. winno się wnieść opłatę za m-ce: styczeń, luty,
marzec 2014 r.

- do dnia 15 kwietnia 2014 r. winno się wnieść opłatę za m-ce: kwiecień,
maj, czerwiec 2014 r. itd.

Przypomina się ponadto, iż wyliczoną w złożonej w Urzędzie Gminy deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rytwiany:

BS Staszów O/Rytwiany nr konta:
19 9431 0005 2004 0401 9006 0001

 

Wójt Gminy Rytwiany
Grzegorz Forkasiewicz

Rytwiany dnia 31.07.2013 r.

 

Więcej artykułów…