Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Plac rekreacji od juniora do seniora

Dobiegła końca realizacja operacji pod nazwą
„Plac rekreacji od juniora do seniora”

W dniu 5 września 2012r. w Kielcach została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, a Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Pacanówka na realizację projektu „Plac rekreacji od juniora do seniora” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Stowarzyszenie otrzymało kwotę dofinansowania w wysokości 39 313,69 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta trzynaście złotych, 69/100). Wartość realizacji całego przedsięwzięcia to kwota 46 251,40 zł. Różnica pomiędzy kwotami stanowi wkład własny Stowarzyszenia, tj.: 6 937,71 zł. Głównym celem operacji jest adaptacja placu przy filii Gminnego Centrum Kultury w Pacanówce na plac rekreacyjny. Dzięki pozyskanym środkom finansowym zostały zakupione elementy małej architektury: urządzenia do ćwiczeń, stolik do gry w szachy, huśtawka, altana, ławki z wytyczonym miejscem na ognisko. Teren został utwardzony i zagospodarowany, zgodnie z planowanym kosztorysem.

Dzięki planowanym działaniom zwiększyła się estetyka tego miejsca. Plac stał się świetną bazą na rodzinny odpoczynek czy aktywny piknik. Operacja było realizowana na rzecz wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.

Źródło: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pacanówka

 

Więcej artykułów…