Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYTWIANACH INFORMUJE

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 będą przyjmowane od dnia 1 września 2013 roku.
Aby nie utracić prawa do świadczeń rodzinnych za pierwszy miesiąc nowego okresu zasiłkowego wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2013 roku.

Natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2013/2014 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2013 roku.
Aby nie utracić prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego za pierwszy miesiąc nowego okresu świadczeniowego wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 września 2013 roku.

Wniosek należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach ul. Staszowska 15 pok. 22.

Przypominamy, że w nowym okresie zasiłkowym/ świadczeniowym będą brane pod uwagę dochody za 2012 rok.

Należy również pamiętać, że do dnia 10 września 2013 roku należy dostarczyć zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2013/2014 – dotyczy rodziców dzieci w wieku powyżej 16 lat - jeśli przyznany jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego bądź dojazdu do szkoły/zamieszkania w internacie na rok szkolny 2013/2014 za m-c wrzesień i październik 2013r.

W przypadku rezygnacji dziecka z dalszego kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2013/2014 należy do dnia 10 września 2013 roku złożyć wniosek w sprawie uchylenia decyzji w części przyznającej prawo do w/w dodatków. Również w przypadkach, gdy np. dziecko będzie zamieszkiwać w miejscowości, w której znajduje się szkoła a w decyzji zgodnie z oświadczeniem świadczeniobiorcy został przyznany dodatek na dojazd do szkoły (za m-ce wrzesień i październik 2013 r.) należy zmianę zgłosić najpóźniej do 10 września 2013 r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE ROZPOCZNĄ NAUKĘ W KLASIE ZEROWEJ

Rodzice dzieci urodzonych w pierwszej połowie 2008 roku, które roku szkolnym 2013/2014 rozpoczną naukę w klasie zerowej, a nie mają przyznanego dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w decyzji przyznającej prawo do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2012/2013 mogą ubiegać się o przyznanie w/w dodatku. Wniosek wraz z zaświadczeniem o przyjęciu do klasy zero należy złożyć do dnia 10 września 2013r.
 

 

Więcej artykułów…