Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Odsłon: 14238.   Data dodania: 2016-02-03

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
w Gminie Rytwiany

Informacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-Rytwiany

 

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany”

Operacja mająca na celu budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Przewidywane wyniki operacji: budowa 197 przydomowych oczyszczalni ścieków

Wartość dofinansowania - 1.521.016 zł


Informacje i komunikaty:

20.11.2018 Informuję, że prowadzone są prace odbiorowe na zadaniu j.w. Komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Rytwiany nr 55/2018 z dnia 02.10.2018r. dokonuje m.in. oględzin w terenie wybudowanych oczyszczalni. Biorą pod uwagę, że nie zawsze obecny jest właściciel nieruchomości proszę o przekazywanie wszelkich uwag na temat działania przydomowych oczyszczalni do kierownika referatu Inwestycji, Infrastruktury i Środowiska pana Dariusza Ciepieli. Dane do kontaktu: Urząd Gminy Rytwiany, pokój nr 34, telefon:158647939,
e-mail: dariuszciepiela@rytwiany.com.pl

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz
 

 

30.11.2017 Szanowni Państwo
Od października b.r. w naszej Gminie budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wykonawcą jest firma AQATECH S.A. z siedzibą w Warszawie. Pora roku nie jest szczególnie przychylna naszym zamierzeniom inwestycyjnym. W różnym stopniu zaawansowania jest na chwilę obecną 35 przydomowych oczyszczalni ścieków. Lista nowych chętnych do budowy oczyszczalni jest obecnie zamknięta tym niemniej osoby, które chciałyby jeszcze przystąpić do programu budowy tych instalacji mogą się zgłaszać do kierownika referatu pana Dariusza Ciepieli (pokój nr 34, tel. 158647939) celem wpisania ich nieruchomości na listę rezerwową. Nieruchomości z tej listy będą włączane do programu budowy oczyszczalni ścieków w przypadku wystąpienia warunków technicznych uniemożliwiających budowę już zaprojektowanych obiektów. Preferowane będą nieruchomości z największą ilością osób zgłoszonych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz


16.10.2017 Harmonogram budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rytwiany

1. KŁODA      16.10. - 20.10.2017
2. PACANÓWKA      23.10. - 07.11.2017
3. PODBOREK     08.11. - 13.11.2017
4. SICHÓW DUŻY      14.11. - 22.11.2017
5. SICHÓW MAŁY       23.11. - 07.12.2017
6. STRZEGOM       08.12. - 15.12.2017
7. STRZEGOMEK       18.12.2017 - 12.01.2018.
8. SYDZYNA      15.01. - 17.01.2018
9. ŚWIĘCICE      18.01. - 31.01.2018
10.TUKLĘCZ      01.02. - 09.02.2018

Biorąc pod uwagę porę roku w trakcie, której realizujemy inwestycję podane powyżej terminy należy traktować jako wstępne mogące ulec zmianom wynikającym z uwarunkowań pogodowych. Każdy z właścicieli nieruchomości, na której planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków zostanie poinformowany przez wykonawcę o dokładnej dacie wejścia na jego teren z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz
 


 

10.04.2017 Przydomowe oczyszczalnie ścieków - co dalej....

Jeśli nie wystąpią nadzwyczajne okoliczności to w maju b.r. podpiszemy umowę na dofinansowanie z pieniędzy unijnych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w naszej Gminie.
W terminie maj - czerwiec poprosimy zainteresowanych mieszkańców o podpisanie umowy oraz wpłatę 2000,00zł. Rozpoczęcie montażu oczyszczalni ścieków planujemy na sierpień b.r, a zakończenie całej inwestycji na kwiecień 2018r.


17.11.2016 Informacja

Szanowni Państwo
W grudniu ubiegłego roku rozpoczęliśmy realizację zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany”. Poprzez dwa nabory ustaliliśmy listę osób zainteresowanych budową oczyszczalni ścieków.
Obecnie zakończyliśmy działania związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego w Staszowie zamiaru budowy niemal 200 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Fizyczna realizacja przydomowych oczyszczalni ścieków uzależniona jest od otrzymania przez naszą Gminę dofinansowania ze środków unijnych. W grudniu b.r. rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W przypadku pozytywnej weryfikacji naszego wniosku przydomowe oczyszczalnie ścieków będą wybudowane do wiosny 2018r. O wpłatę udziału własnego poprosimy jedynie w przypadku otrzymania na budowę dofinansowania unijnego. Informacja o przyznaniu dofinansowania powinna być znana najpóźniej do kwietnia 2017r.

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz
 


2016.10.10 Informacja

Szanowni Państwo
Poniżej zamieszczam ostateczne listy lokalizacji zakwalifikowanych jak i tych odrzuconych z „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany”. Powodem niezakwalifikowania nieruchomości do budowy przydomowej oczyszczalni jest w większości przypadków niezachowanie odpowiednich warunków technicznych w tym odległości pomiędzy obiektami.

W dniu 14.10.2016r. w godzinach od 13.00 do 15.30 w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Rytwiany będzie do Państwa dyspozycji projektant oczyszczalni ścieków. Każdy mający wątpliwości co do przyczyn odrzucenia lokalizacji czy też zainteresowany przyjętymi rozwiązaniami technicznymi na jego nieruchomości będzie miał możliwość uzyskać informację z najlepszego do tego celu źródła. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach z projektantem.

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz

Lista_oczyszczalni_zakwalifikowanych_do_projektu_bud1010.xls

Zestawnie_lokalizacji_wylaczonych_z_projektu_bud_1010.xls
 


2016.08.22 W załączeniu zestawienie nieruchomości wykluczonych z programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.Ewentualne zapytania i uwagi proszę kierować do kierownika referatu Inwestycji, infrastruktury i środowiska pana Dariusza Ciepieli, Urząd Gminy Rytwiany, pokój nr 34, tel. 158647939

nieruchomosci_wykluczone_z_programu_budowy_oczyszczalni.pdf


2016.04.29 W załączeniu lista nieruchomości zakwalifikowanych do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków po naborze dodatkowym. Warunkiem znalezienia sie na liście było spełnienie wymagań formalnych oraz uzyskanie minimum 2 punktów zgodnie z zapisami regulaminu. W przypadku wypadnięcia którejś z w/w nieruchomości z programu z powodów technicznych możliwe będzie wprowadzenie dodatkowych działek w kolejności zgodnej z zapisami regulaminowymi o czym zainteresowani będą informowani.

wykaz_zakwalifikowanych_nabor_dodatk-1.pdf

wykaz_nabor_dodatk_uzup2.pdf

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz

2016.04.14 OGŁOSZENIE

W dniach od 18.04.2016r. do 22.04.2016r. odbędzie się dodatkowy nabór dla zainteresowanych uczestnictwem w programie pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany”. Deklaracje przystąpienia do programu budowy przydomowych oczyszczani ścieków można składać w Urzędzie Gminy Rytwiany, pokój nr 13 (sekretariat).

Regulamin programu oraz dokumenty związane są do wglądu w Urzędzie Gminy, pokój nr 34 oraz na stronie internetowej www.rytwiany.com.pl. Deklaracje mogą składać posiadacze nieruchomości położonych w miejscowościach wymienionych w regulaminie (z wyłączeniem Rudy), a także poza terenem aglomeracji kanalizacyjnej w przysiółkach Kłoda-Rzym i Kłoda-Monastyrek.

Wszelkich informacji w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków można uzyskać u kierownika referatu Inwestycji, infrastruktury i środowiska, pokój nr 34, tel.158647939

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz

Załaczniki i dokumenty: deklaracja_przystapienia.doc, regulamin.doc, umowa_o_realizacji.doc, umowa_uzyczenia.doc, umowa_wstepna.doc, Zarządzenie nr 56/2015, Zarządzenie nr 15/2016


2016.03.17 Informuję, że do zaprojektowania przydomowych oczyszczalni ścieków wybrana została firma pana Jarosława Krzyżek „VIA PROJEKT” z siedzibą w Krakowie, oś. Oświecenia 13 lok. 35. Proszę o współpracę z projektantem i udzielenie mu niezbędnych informacji celem sprawnej realizacji Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany.

2016.03.08  W dniu dzisiejszym została przekazana projektantowi lista nieruchomości zakwalifikowanych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W miesiącu marcu-kwietniu b.r na Państwa działkach pojawi sie projektant, aby ocenić warunki i miejsce lokalizacji oczyszczalni. Proszę o udział w uzgadnianiu usytuowania urządzeń oraz udzielenie niezbędnych do tego celu informacji. Lista nieruchomości w załączeniu.

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz

lista_dla_projektanta.pdf

lista_dla_projektanta_uzup.pdf (2016.03.17)
 

2016.02.03 Nieruchomości zakwalifikowane do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - lista podstawowa

2016.02.03 Nieruchomości zakwalifikowane do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  - lista warunkowa

2016.02.03 Nieruchomości warunkowo zakwalifikowane do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Ruda

 

Zaproszenie do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany” (2015-12-11)