Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

PUNKT PIERWSZEGO KONTAKTU
DLA OSÓB I RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

 

OFERUJEMY: POMOC, PORADY, KONSULTACJE !
Konsultant: Krzysztof Bąkowski

Urząd Gminy Rytwiany, II piętro, pok. nr 32

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem i nie wiesz, co zrobić. Jak pomóc sobie, komuś bliskiemu? Poszukaj  bezpłatnej pomocy w Punkcie Pierwszego Kontaktu !

Zapraszamy:
do Urzędu Gminy w Rytwianach, II piętro, pok. nr 32,

Zakres oferowanej pomocy:
- poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych (osoby bliskie, rodzina),
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- specjalistyczne wydawnictwa i prasę,

- udzielanie informacji o instytucjach udzielających pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie. 

PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ, POMÓŻ SOBIE I INNYM !
WIZYTA JEST BEZPŁATNA

Punkt funkcjonuje w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Punkt Pierwszego Kontaktu dla osób uzależnionych i współuzależnionych  prowadzi Pan Krzysztof Bąkowski.
Ukończył m.in.
1. X Szkołę Letnią Komisji Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i Innych Uzależnień organizowanej przez Komisję Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i Innych Uzależnień Fundacji im. Stefana Batorego (6-10 wrzesień 2000r.). Temat szkolenia: „Etyka zawodowa terapeuty uzależnień”.
2.  Kurs Program Rozwoju Osobistego, zorganizowanego przez Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP  ( 09.01.2001r. – 12.04.2001r.). Temat szkolenia: „ Uporządkowanie problemów osobistych oraz przygotowanie do nieprofesjonalnego pomagania osobom z problemem alkoholowym”.
3.  Warsztaty zorganizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie dla absolwentów Programu Rozwoju Osobistego pt. „Praca z osobami współuzależnionymi”  ( 20 – 24 listopada 2002r.).
4.  Warsztaty zorganizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie  dla absolwentów Programu Rozwoju Osobistego pt. „Praca nad problemami osobistymi” ( 29.01.2003r. – 02.02.2003r.).
5.  Szkolenie dla przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ( 31.03.2004r.)

Ponadto od 1 kwietnia 2004r. roku prowadzi w Urzędzie Gminy w Rytwianach Punkt Pierwszego Kontaktu dla osób i rodzin  z problemem alkoholowym, udzielając porad i konsultacji zainteresowanym. Podobny Punkt  prowadzi przy UMiG w Połańcu. Jest członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rytwianach. Pełni funkcję skarbnika  Staszowskiego Ośrodka Trzeźwości „Strumyk” w Staszowie. Stale współpracuje z Prywatną  Kliniką Leczenia Uzależnień „Nasz Dom” w Rytwianach (http://alkoholizm-leczenie.eu/index.html  )

 

Harmononogram pracy: kliknij aby powiekszyć

Informacja-Gmina-Rytwiany

Telefony kontaktowe:   Krzysztof Bąkowski -  509 –042-839
lub Urząd Gminy Rytwiany  15/864-79-54  lub 15/864-79-30 lub 15/864-79-46

Te strony warto odwiedzić !
1.Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: http://www.parpa.pl
2.Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie :
http://www.niebieskalinia.info
3.Ogólnopolska Kampania Edukacyjna PARPA  Ciąża Bez Alkoholu:
http://www.ciazabezalkoholu.pl
4.Ogólnopolska Kampania WYHAMUJ W PORĘ !:
http://www.wyhamujwpore.pl
5.Największy polski portal o alkoholizmie -
www.alkoholizm.akcjasos.pl
6.Oficjalny serwis Anonimowych Alkoholików, mityngi AA -
www.anonimowi-alkoholicy.org.pl
7.Serwis poświęcony Anonimowym Narkomanom -
www.anonimowinarkomani.org

 

GRUPA AA „JESTEŚMY”

- jesteś zainteresowany tematem uzależnienia i współuzależnienia,
- żyjesz w bliskości osoby uzależnionej i czujesz się przytłoczony,
- masz problem z alkoholem lub innymi używkami,
- szukasz informacji, wsparcia, pomocy
przyjdź na miting otwarty dla wszystkich, na który zapraszamy w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 17.00.
Mitingi zamknięte dla Anonimowych Alkoholików, odbywają się we wtorki o godz. 18.30 oraz w niedziele o godz. 17.00.
Na mitingi zapraszamy do budynku Domu Kultury w Rytwianach, ul. Szkolna 1, II piętro, sala nr 23.


Grupa AA „JESTEŚMY”