Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Obwieszczenie Wójta Gminy Rytwiany

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rytwiany
z dnia 10 maja 2010 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczyposplitej Polskiej /tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 72, poz. 467/ oraz uchwały Nr 68/44/1998 Zarządu Gminy w Rytwianach z dnia 21 września 1998r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania – podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Rytwiany w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych

na dzień 20 czerwca 2010 r.

Numer obwodu
Granice obwodu głosowania Siedziba  Obwodowej Komisji Wyborczej
1 Sołectwa: Rytwiany, Grobla

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach*
tel. 0 15 864 75 12

2 Sołectwa: Niedziałki, Szczeka, Ruda

Remiza OSP w Niedziałkach
tel. 798 918 562

3 Sołectwa: Sichów Mały, Sichów Duży, Sydzyna, Podborek, Pacanówka, Święcica

Zespół Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym
tel. 0 15 864 73 24

4 Sołectwa: Strzegom, Strzegomek Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegomiu tel. 0 15 864 53 51
5 Sołectwo: Kłoda

Remiza OSP w Kłodzie
tel. 510 171 140

6 Sołectwo: Tuklęcz Remiza OSP w Tuklęczy tel. 509 914 870

 * lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Lokale głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r. otwarte będą od godz. 6.00 do godz. 20.00

 Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Forkasiewicz

 

 

Więcej artykułów…