Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

„Szkoło, szkoło… gdy Cię wspominam!” – Święto Patrona Szkoły oraz Dzień Edukacji Narodowej w Sichowie Dużym

logo ZPO„Szkoło, szkoło… gdy Cię wspominam!” –
Święto Patrona Szkoły oraz Dzień Edukacji Narodowej
w Sichowie Dużym

W dniu 11.10.2012 r. w Zespole Placówek Oświatowych – Publicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym odbyły się uroczyste obchody Święta Patrona Szkoły oraz Dnia Edukacji Narodowej.

Obchody rozpoczęły się udziałem we Mszy Świętej w Kaplicy w Sichowie Dużym, w której uczestniczyli zaproszeni goście, odświętnie ubrani uczniowie, wraz z rodzicami oraz grono pedagogiczne. Mszę Świętą celebrowali ks. Paweł Cygan i ks. Adam Pikula.

Kolejnym punktem tego uroczystego dnia były uroczystości w budynku ZPO. O godz. 11.00 sala gimnastyczna wypełniła się. Tegoroczna uroczystość miała nieco inny wymiar niż zwykle, bowiem łączyła się z 16 rocznicą otwarcia nowego budynku szkoły oraz 5 rocznicą otwarcia sali gimnastycznej i nadania szkole imienia.

Montaż słowno - muzyczny przygotowany specjalnie na tę okazję składał się z dwóch części. Pierwsza cześć to wspomnienia o Patronce, w której udział wzięli zaproszeni gości, a którzy mieli sposobność uczyć się i pracować w czasach naszej Patronki. Żywym słowem opowiadali o tym, jakimi wartościami kierowała się w życiu, o jej dobroci dla swoich uczniów i znajomych. Okazało się, że wspomnień jest bardzo wiele, a niektóre z nich pamiętają wszyscy jej sympatycy. Druga część zawierała obraz obecnej działalności naszej szkoły malowany przez naszych obecnych uczniów – ich osiągnięcia, dokonania, zainteresowania. Obie części montażu były oparte na obrazach zapisanych w prezentacjach multimedialnych przygotowanych przez Panią Małgorzatę Olszowy i Panią Joannę Pietras.

Pani Dyrektor Dorota Karasińska – Kozłowska rozpoczęła uroczystość od przywitania zaproszonych gości i przemówienia, w którym podkreśliła znaczenie edukacji i pracy nauczyciela we współczesnym świecie.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Grzegorz Forkasiewicz - Wójt Gminy Rytwiany, Pani Marianna Stryszowska – Sekretarz Gminy Rytwiany, Pan Marek Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany, Pan Robert Wyrazik - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach, Pani Dorota Gwizdowska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach, Pani Izabela Maciejko – Kierownik Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Sichowie Dużym, Przedstawiciele Nadleśnictwa Staszów Pan Tadeusz Stępień, Pani Joanna Drożdzowska, Pan Krzysztof Jędruch, Przedstawicielka Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych Pani Marzena Dalmata, Przedstawiciel Pana Tadeusza Wrześniaka – Prezesa Hut Szkła Gospodarczego Pan Grzegorz Borzęcki, Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Pan Piotr Błąk, Państwo Helena i Tadeusz Gaj, Pani Kazimiera Krala – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzegomiu, Pan Andrzej Herman z małżonką, Pani Kazimiera Domosińska, Pani Barbara Kardynał, Pani Krystyna Majka, Pani Danuta Szyba, Państwo Lasotowie, Pani Władysława Wołowiec, Zespół „Sichowianie”, „Kapela Nadwiślanie”, Państwo Radni, nauczyciele emeryci i przyjaciele szkoły. Zaproszeni goście otrzymali z rąk Pani Dyrektor pamiątkowe puchary ufundowane przez Pana Tadeusza Wrześniaka.
Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi wyróżniający się w pracy zostali uhonorowani Nagrodami Dyrektora i Nagrodami Wójta Gminy Rytwiany. W tym roku spośród grona pedagogicznego trzy Panie z naszej szkoły zostały nagrodzone Medalami Komisji Edukacji Narodowej: Pani Urszula Kutyła, Pani Leonarda Stawiarz oraz Pani Małgorzata Olszowy. Także uczniowie chcieli podziękować swoim nauczycielom za trud wychowania oraz za cierpliwość i wyrozumiałość, którą okazują im na co dzień. Polonez w wykonaniu naszych starszych uczniów i krakowiak w wykonaniu uczniów klas I – III wprawił wszystkich w zachwyt. Recytacje i prezentacje wokalne wzruszyły słuchaczy porywając ich jednocześnie do śpiewu.

Na zakończenie głos zabrali przedstawiciele Rady Rodziców ZPO, przekazując na ręce Pani Dyrektor kwiaty i najlepsze życzenia z okazji Dnia Nauczyciela.
Dziękujemy serdecznie za pomoc finansową i rzeczową sponsorom i darczyńcom: Panu Tadeuszowi Wrześniakowi, Panu Prezesowi Stanisławowi Głowackiemu, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Staszowie, Panu Krzysztofowi Kosowi, Panu Stefanowi Duninowi – Wąsowiczowi, członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Sichowie Małym.

Ostatnim punktem uroczystości było spotkanie przy wspólnym stole zaproszonych gości i społeczności szkolnej. Goście opuścili szkołę zadowoleni i radośni, zapewniając swój udział w kolejnych edycjach Święta Patrona Szkoły.

Anna Gaj

 

 

Więcej artykułów…