START Gmina Rytwiany Urząd gminy Oferta współpracy Gospodarka Turystyka
LOKALIZACJA
CHAREKTERYSTYKA
RYS HISTORYCZNY
WŁADZE GMINY
ŚRODOWISKO
STREFA SPOŁECZNA

gmina rytwiany // władze gminy

                 

Wójt Gminy
Grzegorz Forkasiewicz

ur. 18-09-1970r w Staszowie
żona Monika - pracuje w Zakładzie Przemysłu Odzieżowego "MODAR" w Staszowie; syn Mikołaj - 7 lat, uczeń Szkoły Podstawowej w Rytwianach; politolog, absolwent Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach; radny i zastępca Wójta w kadencji 1998-2002r.

Szczególny nacisk w obecnej kadencji położę na rozwój infrastruktury technicznej terenów wiejskich, oświatę, wykorzystanie walorów turystycznych gminy i rozwój rolnictwa.

Przewodniczący Rady Gminy
Skład Wiesław

Lat 44 zam. w Rytwianach, wykształcenie średnie techniczne, żonaty, córka Karolina lat 17 - uczennica III kl. LO w Staszowie.
Współwłaściciel Firmy Handlowej TRANS. Interesuję się sportem, wiernie kibicuję drużynie Baszta i Pogoni Staszów. W wolnych chwilach gram w siatkówkę. W samorządzie działam trzecią kadencję, ostatnie cztery lata przewodniczyłem Komisji Oświatowej i Komisji Bezpieczeństwa.

Na sercu leży mi dobro mieszkańców mojej miejscowości i gminy. Zrobię wszystko, aby godnie wywiązywać się z powierzonej mi funkcji Przewodniczącego Rady Gminy.


Skład Rady Gminy wybranej w dniu 27 października 2002 roku.

Anioł Wiesław
Dzieciuch Artur
Garczyński Andrzej
Głowacki Stanisław
Kozioł Stanisław
Łukaszek Piotr
Podyma Anna
Sadowski Marek
Skład Wiesław
Switek Jerzy
Tałtaj Jan
Tomporowski Jan
Wołowiec Tadeusz
Ziarno Ryszard
Żaczek Kazimierz


Komisja Edukacji:

1. Podyma Anna - przewodnicząca
członkowie:
2. Tałaj Jan
3. Sadowski Marek
4. Żaczek Kazimierz
5. Głowacki Stanisław
6. Łukaszek Piotr


Komisja Rozwoju i Promocji Gminy:

przewodniczący:
1. Tałaj Jan
członkowie:
2. Wołowiec Tadeusz
3. Garczyński Andrzej
4. Tomporowski Jan
5. Łukaszek Piotr
6. Podyma Anna


Komisja Budżetu i Finansów:

przewodniczący:
1. Głowacki Stanisław
członkowie:
2. Sadowski Marek
3. Kozioł Stanisław
4. Żaczek Kazimierz
5. Tomporowski Jan
6. Wołowiec Tadeusz


Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i OSP:

przewodniczący:
1. Tomporowski Jan - przewodniczący
członkowie:
2. Switek Jerzy
3. Garczyński Andrzej
4. Ziarno Ryszard
5. Tałaj Jan


Komisja Rewizyjna:

przewodniczący:
1. Anioł Wiesław
członkowie:
2. Ziarno Ryszard
3. Dzieciuch Artur


Zdjęcie z obrad Rady Gminy

Copyright © 2003 by Rytwiany.com.pl