START Gmina Rytwiany Urząd gminy Oferta współpracy Gospodarka Turystyka
CHARAKTERYSTYKA GMINY RYTWIANY
WALORY GMINY RYTWIANY
PUSTELNIA ZŁOTEGO LASU
MIŁOŚĆ NAWET PO ŚMIERCI
TRASY TURYSTYCZNE

turystyka // charakterystyka gminy rytwiany

    Rytwiany rozlokowane są pośród olbrzymiego kompleksu leśnego stanowiącego 47% ogólnej powierzchni gminy, w rozwidleniu rzeki Czarnej.
    Historia Rytwian odnotowana jest już w XIV w. Wówczas osada należał do rodu Bogoriów, a potem do Mikołaja z Kurowa. W 1420 r. Dobra rytwiańskie nabyte zostały przez biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca, który wkrótce wybudował w Rytwianach zamek. Jego fragmenty zachowały się do dnia dzisiejszego. W dalszych latach zamek przechodził z rąk do rąk magnackich. Jednak za czasów Jana Tęczyńskiego Rytwiany przechodziły jeden z najświetniejszych okresów w swoich dziejach. Zamek rytwiański stał się wówczas prawdziwie magnacką siedzibą, ośrodkiem dworskiej kultury licząca się nawet w skali europejskiej. Posiadał bardzo zasobną na ówczesne czasy bibliotekę, a gośćmi zamku byli sławni pisarze, poeci, artyści i uczeni.

    Gmina Rytwiany jest jedną z najbardziej zasobnych w obiekty zabytkowe. Najcenniejszym z nich to zespół podzamedulski tzw. "złota pustelnia". Jest on zlokalizowany ok. 3 km od Rytwian, wśród pięknego lasu liściastego. Składa się z kościoła pobudowanego w latach 1624-1637 oraz budynków pomocniczych. Kościół zbudowany został w stylu barokowym, a jego wnętrze zadziwia bogatą sztukaterią i pięknymi obrazami.

    Jednym z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej jest kościół w Strzegomiu zbudowany prawdopodobnie w XIV w. przez samego króla Kazimierza Wielkiego. Kilkakrotnie przebudowywany i powiększany. W latach 90-tych został gruntownie odnowiony.

Późniejszym obiektem zabytkowym jest pałac poradziwiłowski w Schowie Dużym oraz pałac poradziwiłowski w Rytwianach. Obiekt ten został przekazany w użytkowanie Elektrowni Połaniec. W latach 80-tych został poddany kapitalnemu remontowi pod nadzorem konserwatora zabytków, dzięki czemu odzyskał dawną świetność. Aktualnie mieści się tu wysokiej klasy hotel o 60 miejscach noclegowych. Wyposażony w zaplecze kuchenne i kawiarnię.
W obiekcie tym odbywają się narady, spotkania i różnego rodzaju szkolenia niemal z całej Polski.

    Poza tym na terenie gminy znajduje się wiele zabytkowych budowli wiejskich, kapliczek przydrożnych i pomników.

Turystów może przyciągnąć sama przyroda. Wśród lasów zachowały się miejsca o wyjątkowych wartościach przyrodniczych. Jednym z nich jest krajobraz leśno - wodny w dzielnicy Grobla - Rytwianach nazwany "Dzikim Stawem" w skład którego wchodzi jeziorko potorfowe pow. 2,9 ha i głębokości 3 m z otaczającą je łąką oraz ponad 120 letni lasek modrzewiowy o wspaniałych okazach modrzewia europejskiego osiągającego wymiary ponad 35 m wysokości i 40-50 cm średnicy. Na zachód w kierunku Rytwian rozciągają się ogromne stawy rybne przegrodzone bujną roślinnością .

    Rytwiany są zatem znakomitą bazą wypadową do uprawiania różnych form turystycznych w kierunku Połańca, Łubnic, Pacanowa, Staszowa, Golejowa i Sandomierza.Copyright © 2003 by Rytwiany.com.pl