START Gmina Rytwiany Urząd gminy Oferta współpracy Gospodarka Turystyka
LOKALIZACJA
CHAREKTERYSTYKA
RYS HISTORYCZNY
WŁADZE GMINY
ŚRODOWISKO
STREFA SPOŁECZNA

gmina rytwiany // strefa społeczna

 • Sieć szkół
 • Sieć przedszkoli publicznych
 • Sport
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegomiu
 • Ochotnicza Straż Pożarna

Sieć szkół

Na terenie Gminy, po reorganizacji sieci placówek oświatowych, od roku szkolnego 2001/2002 będzie się znajdować Gimnazjum w Rytwianach oraz 3 szkoły podstawowe: w Rytwianach, Sichowie Dużym i Strzegomiu


Szkoła w Rytwianach            Gimnazjum w Rytwianach

Zespół Szkół Ogólnokształcących Sichów Duży

       W 1997 r. oddano do użytku budynek nowej szkoły w Sichowie Dużym, w którym obecnie mieści się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Ten nowoczesny obiekt posiada 10 sal dydaktycznych, w tym pracownie fizyczno - chemiczną i komputerową z ilością 10 stanowisk z dostępem do internetu.
Działalność dydaktyczno - wychowawcza szkoły przebiega na wysokim poziomie. Zatrudniani nauczyciele uczą zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.Praca wychowawczo - opiekuńcza opiera się na licznych zajęciach pozalekcyjnych w kołach artystycznych, przedmiotowych i sportowych.
Uczniowie prezentują swoją wiedzę i dorobek w konkursach przedmiotowych, przeglądach, festiwalach, uzyskując znaczące pozycje, a tym samym przynoszą chlubę i popularność szkole i środowisku.
      Dominującą sferą życia szkoły jest ścisła i trwała współpraca ze środowiskiem oraz grupami zawodowymi jak: Straż Pożarna, Policja, Lasy Państwowe, Służba Zdrowia.
      Aktywność oraz twórcza działalność uczniów i nauczycieli sprawia, że szkoła znana jest nie tylko na terenie gminy, powiatu, województwa ale i na szczeblu ogólnopolskim.


Szkoła w Sichowie

Sieć przedszkoli publicznych

1 w Rytwianach
2 w Sichowie Dużym
Na terenie gminy funkcjonuje też należący do powiatu Zespół Szkół Rolniczych w Sichowie Dużym.


Sport

Działalność sportowa w Gminie koncentruje się przede wszystkim na bazie szkolnych obiektów sportowych. Młodzież zrzesza się w SKS-ach i LZS-ach.

Główne obiekty sportowe znajdujące się na terenie Gminy Rytwiany:

 • Hala sportowa w Sichowie Dużym
 • Hala sportowa w Rytwianach (siłownia, planuje się salę rehabilitacyjną ).
 • Stadion sportowy w Rytwianach (odbywają się letnie festyny oraz mecze organizowane przez klub sportowy "Baszta").

Dzieci i młodzież aktywnie uprawiają lekkoatletykę. Spore osiągnięcia notujemy w uprawianiu takich dyscyplin jak: piłka siatkowa, tenis stołowy oraz piłka nożna. Najlepsze warunki dla rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży istnieją w Szkole Podstawowej w Rytwianach oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Siechowie, ponieważ placówki te posiadają odpowiednio urządzoną hale sportową umożliwiającą systematyczne ćwiczenia.

Z obiektów tych korzysta również młodzież pozaszkolna, zwłaszcza młodzież szkół średnich mieszkająca na tym terenie, a ucząca się w Staszowie.

Niezależnie od działalności Szkolnych Kół Sportowych w Rytwianach istnieje również Ludowy Klub Sportowy, który ze zmiennym powodzeniem działa już ok. 50 lat. W ostatnich latach nastąpiło pewne zmniejszenie aktywności członków Klubu, a tym samym spadek osiągnięć sportowych. Aktualnie Klub prowadzi jedną sekcję tj. piłkę nożną. Zrzesza łącznie 46 członków. Istnieją dwie drużyny - seniorów i juniorów.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach

Najważniejsze osiągnięcia sportowe uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących:

Dziewczęta

Sezon 1999/2000 r.

Indywidualnie:
II, III, IV, V m w biegu o puchar Burmistrza Miasta Staszowa
I, III, IV, V, VI m w Biegach Przełajowych na dystansie 1500 m z okazji Dnia Olimpijczyka w Sichowie
III m w skoku wzwyż A. Kazimierska podczas Wojewódzkiej Ligi L.A.

Sezon 2000/2001 r.

I m w Powiatowych zawodach w sztafetowych Biegach Przełajowych
VII m w Wojewódzkich Zawodach w sztafetowych Biegach Przełajowych
V m w Mistrzostwach Województwa LZS w L.A.
I m w Mistrzostwach Województwa LZS w skoku wzwyż - A Kazimierska
II m w Powiatowych Zawodach w minikoszykówke

Chłopcy

Sezon 1999/2000 r.

I m w Powiatowych Zawodach w Sztafetowych Biegach Przełajowych
I m w Wojewódzkich Zawodach w Sztafetowych Biegach Przełajowych
I i II m w indywidualnie w biegach ulicznych o Puchar Burmistrza Miasta Staszów
II m w Wojewódzkiej Lidze Lekkoatletycznej
I m w Mistrzostwach Województwa w biegu na 100 m - Rafał Kaczmarski
I m w biegu na 1500 m podczas Wojewódzkiej Ligi L.A. - K. Rugała
II m w sztafecie 3x100 m podczas Wojewódzkiej Ligi L.A.

Pozostałe osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących:

 • Wiosną 2000 r. ZSO w Rytwianach przystąpił do konkursu "BEZPIECZNE GOSPODARSTWO", którego organizatorami byli:

  • Świętokrzyska Izba Rolnicza
  • Urząd Gminy w Rytwianach
  • Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach

  Do konkursu przystąpiło ponad 30 uczniów, wykonując prace plastyczne. Wyróżnieni otrzymali cenne nagrody, pozostali uczestnicy też nie zostali pominięci.

 • W konkursie recytatorskim w 100 rocznicę urodzin Adama Bienia, zorganizowany przez SOK w Staszowie , uczennica I klasy gimnazjum uzyskała II miejsce ( I - ego nie przyznano).

 • W "Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego" drużyny ze Szkoły Podstawowej oraz z Gimnazjum w Rytwianach zdobyły II miejsce. Konkurs organizowała Komenda Powiatowa Policji w Staszowi.

 • Uczniowi Gimnazjum w Rytwianach brali również udział w KONKURSIE WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM (eliminacje powiatowe).

 • Corocznie ZSO w Rytwianach organizuje akcje humanitarne (zbiórki pieniędzy na terenie gminy i szkoły) na rzecz POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA z siedzibą ZARZADU REJONOWEGO W Staszowie.

 • Również nasza szkoła gimnazjum zakwalifikowała się do II etapu "OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU INTERDYSCYPLINARNEGO - LIGA XXI WIEKU" - przedstawiając prace w formie metaplanu hasło " Dla mnie , dla Ciebie, dla innych ". Organizatorem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogicne. Spółka Akcyjna.

 • Rokrocznie uczniowie szkoły podstawowej, jak i również ostatnio gimnazjum przystępują do Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego., który jest testem wielokrotnego wyboru, zajmując wysoki miejsca.

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach otrzymał dyplom za udział w konkursie " ŻYJMY ZDROWIEJ", organizowany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. (prace plastyczne) przy współpracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz Zarządu Okręgowego PCK w Kielcach.

 • Również uczniowie gimnazjum złożyli prace do konkursu "Współczesne zagrożenia lasów i skutki ich niszczenia. Przedstaw sposoby zapobiegania degradacji lasów na przykładach z Twojego terenu". Stali się tym samym uczestnikami w I etapie w/w konkursu, którego organizatorem jest Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

 • Młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum brała również udział w konkursie recytatorskim z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Brzechwy, którego organizatorem był SOK w Staszowie pod patronem starosty i powiatu. Szkoły zostały wyróżnione dyplomem, a indywidualni uczestnicy zajęli miejsca ( V miejsce dla Anny Gaj ,kl VI).

 • Na terenie szkoły nauczyciele zorganizowali konkurs "ALKOHOL - JA MÓWIĘ NIE !" poruszający problem alkoholizmu i konieczności zdecydowanego przeciwstawienia się. W konkursie udział wzięło 80 uczniów, przedstawiając prace plastyczne i pisemne. Konkurs ten miał na celu podsumować wiadomości z realizowanego na ten czas w szkole wojewódzkiego programu profilaktycznego pod nazwą "NOE". Nagrody książkowe ufundował dla zwycięzców Urzędów Gminy w Rytwianach przy pomocy Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

 • Ponadto przy współpracy z Panią Mecińską z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemicznej w Staszowie zorganizowano szkolny konkurs a AIDS. Odbyło się spotkanie z w/w Panią, a prace nagrodzono, dzięki Urzędowi Gminy w Rytwianach.

 • W ostatnim czasie odbyło się również spotkanie uczniów gimnazjum z dzielnicowym, p. Makuchem, które tematycznie związane było z profilaktyką uzależnień w tym z przestępczością nieletnich i alkoholizmem. W młodszych klasach , II pozostałe spotkania poświęcone bezpieczeństwu na drodze i w drodze do szkoły.


 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegomiu

      Budynek szkoły liczy sobie 70 lat, w latach 1985-1990 została odbudowana nowa część w z zapleczem sanitarnym, mini salą gimnastyczną szatnią i kotłownią CO.
  Dzięki ofiarnej pomocy społeczeństwa, wkładu gminnych i Elektrowni w Połańcu do użytku została oddana w 1996 r. W dużej mierze poprawiło to warunki pracy i nauki. W ostatnich latach coraz większa liczba uczniów naszej szkoły zdaje pomyślnie egzaminy wstępne do szkół średnich. W ostatnim roku wszyscy uczniowie , którzy wybrali szkołę średnią zadowalająco zdali egzaminy. Wśród nich byli tacy którzy z egzaminów byli zwolnieni, gdyż zdobyli tytuł laureata w eliminacjach wojewódzkich z j. Rosyjskiego: Katarzyna Rogala, Monika Jarzyna, Ewelina Gawłowicz. Przygotowała ich mgr Barbara Dynak.
       Co rok uczniowi naszej szkoły biorą udział w konkursie z wiedzy pożarniczej i ruchu drogowego. Nasz uczeń Kwiecień Andrzej zajął IV miejsce w eliminacjach powiatowych. Uczniowie do konkursów przygotowywani są przez mgr inż. Beatę Rybus.
        Uczniowie naszej szkoły niejednokrotnie uczestniczyli w konkursach organizowanych przez Ośrodek Kultury w Staszowie. Monika Kwiatkowska zajęła II miejsce w konkursie recytatorskim " W 100 rocznicę urodzin Adama Bienia" przygotowała ją mgr Dorota Mnich. Uczennice klasy II Monika Dzieciuch i Katarzyna Saroczak, których wychowawczynią jest mgr Urszula Suska zostały wyróżnione w konkursie plastycznym i recytatorskim.
  W konkursie p. h. "Moja Gmina w 2015 r." dwaj uczniowie naszej szkoły Andrzej Kwiecień i Łukasz Sojka zajęli I i III miejsce. Pracowali pod kierunkiem mgr Doroty Mnich.
  Ciekawą formą nauki i wypoczynku są organizowane wyjazdy na "Zielone Szkoły" z inicjatywy nauczycielki mgr Anny Mrówki.
  W szkole działa SKS pod kierunkiem mgr Edwarda Banasia. Sportowcy naszej szkoły brali udział w zawodach lekkoatletycznych gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Największe osiągnięcia to wielokrotne mistrzostwo województwa tarnobrzeskiego, reprezentowanie województwa na zawodach ogólnopolskich, liczne medale, puchary i wyróżnienia. W ostatnim roku znaczące zwycięstwo w biegach ulicznych w Staszowie - pierwsze trzy miejsca.
  Uczniowie naszej szkoły angażują się w imprezy środowiskowe, lokalne, gminne i powiatowe. Szkoła od lat wspiera finansowo akcję pomocy dzieciom niepełnosprawnym "Wszystko dla dzieci". Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego prowadzonego przez mgr Barbarę Dynak, w tym roku została zorganizowana pomoc dla dzieci z Domu Dziecka w Strzegomiu p. h. " I ty możesz zostać Świętym Mikołajem". W szkole prowadzona jest nauka języka rosyjskiego i angielskiego. Szkoła posiada pracownię komputerową z zamiarem podłączenia ja w tym roku do internetu, siłownię dla potrzeb szkoły i środowiska.
  Z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego mgr Edwarda Banasia i dużym zaangażowaniem społecznym firmy "ADMA" pana Mariana Adamczyka powstało przy szkole lodowisko i zjeżdżalnia saneczkowa.
      W szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra ich kwalifikacje są zgodne z nauczanym przedmiotem. 85% nauczycieli pracujących w PSP w Strzegomiu ma ukończone dwa kierunki. W miarę posiadanych warunków lokalnych szkoła prowadzi dożywianie tj. drugie śniadanie i herbatę. W szkole działa sklepik szkolny.


  Ochotnicza Straż Pożarna

       Gmina posiada 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej. Jednostki te skupiają w swych szeregach 261 strażaków ochotników. Spośród 9-ciu jednostek - 3 włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego tj. OSP Rytwiany, OSP Strzegom, OSP Sichów Mały. Osiem jednostek posiada własne strażnice - dziewiąta strażnica jest w trakcie budowy. Na uwagę zasługuje fakt, ze OSP Rytwiany posiada ponad 100 letnią tradycję. W 1998 r. jednostka ta świętowała 100-lecie powstania.
      Na terenie gminy znajdują się jedyne w powiecie lądowisko p. pożarowe o długości pasa startowego 1000 m.

  Dom Strażaka w Rytwianach

  Dom Strażaka Sichowie Małym

  Lądowisko p.pożarowe


  Copyright © 2003 by Rytwiany.com.pl