START Gmina Rytwiany Urząd gminy Oferta współpracy Gospodarka Turystyka
LOKALIZACJA
CHAREKTERYSTYKA
RYS HISTORYCZNY
WŁADZE GMINY
ŚRODOWISKO
STREFA SPOŁECZNA

gmina rytwiany // środowisko

Pomniki przyrody zlokalizowane na terenie Gminy Rytwiany:

topola biała (obw. 440 cm, wys. 35 m)
klon pospolity (obw. 239 cm, wys 22 m)
klon srebrzysty ( obw. 700cm, wys. 28 m)
klon pospolity (obw. 230 cm, wys. 20,5 m)
30 lip drobnolistnych (obw. 200 - 310 cm, wys. 23-25 m)
klon pospolity (obw. 240 cm, wys. 21 m)
lipa drobnolistna (obw. 210 cm, wys. 22 m)
lipa drobnolistna (obw. 310 cm, wys.23,5 m)

Wzdłuż drogi gruntowej z Sichowa Dużego do Święcicy rośnie 112 lip drobnolistnych (obw. 200-395 cm, wys. 18-27 m). Wzdłuż drogi woj. Rytwiany - Staszów rośnie 12 topoli czarnych (obw.460-600 cm, wys. 18m) 2 lipy drobnolistne (obw. 775 i 430 cm, wys. 26 m).

Na terenie parku w Sichowie Dużym przy Zespole Szkół Rolniczych znajdują się następujące pomniki przyrody:

buk pospolity (obw. 385 cm, wys. 26 m)
grab pospolity (obw. 245 cm, wys. 27 m)
2 tulipany amerykańskie (obw 160 i 210 cm, wys. 24 i 28 m)
wiąz górski (obw. 585 cm, wys. 27 m)
jesion wyniosły ( obw. 395 cm, wys. 30 m)
dąb szypułkowy (obw. 400 cm, wys. 23 m)

Copyright © 2003 by Rytwiany.com.pl