OGŁOSZENIE


o naborze ofert kandydatów do pracy

na stanowisku Kierownik JRP

w Jednostce Realizującej Projekt (JRP), utworzonej przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. Gm. z o.o., w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin Połaniec, Staszów i Rytwiany“, zatwierdzonego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności.


Kierownik JRP będzie odpowiedzialny za prawidłowe wdrożenie, bezpośredni nadzór i monitorowanie przedsięwzięcia zgodnie z właściwymi procedurami.


Wymagania konieczne:
Wymagania pożądane

Znajomość zagadnień dotyczących wdrażania projektów z Funduszu Spójności, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność. Podstawowa znajomość prawa cywilnego, handlowego, budowlanego. Kursy specjalistyczne związane z tematyką funduszy unijnych. Certyfikat dostępu do informacji niejawnej. Prawo jazdy.Oferty kandydatów powinny zawierać:Oferty należy składać w terminie do: 15.02.2006 r. pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Gm. z o.o.; ul. Wojska Polskiego 3; 28-200 Staszów; z dopiskiem: „Oferta pracy – kierownik JRP”ZASTRZEGA SIĘ PRAWO SWOBODNEGO WYBORU OFERT. KANDYDACI UBIEGAJĄCY SIĘ O PRACĘ ZOSTANĄ POINFORMOWANI O WYNIKU PRZEPROWADZENIA KWALIFIKACJI ZŁOŻONEJ OFERTY.