START Gmina Rytwiany Urząd gminy Oferta współpracy Gospodarka Turystyka
FIRM
GMINY

oferta współpracy // gminy

1.
Położenie terenu: miejscowość Rytwiany, przy drodze wojewódzkiej Kielce - Suków - Raków - Staszów - Połaniec.

Powierzchnia terenu: 0,32 ha

Własność: mienie gminne

Możliwość uzbrojenia terenu: woda, energia, gaz, telefon

Pożądane przeznaczenie terenu: teren administracji i usług, centrum usługowe - handel, usługi

Teren częściowo zainwestowany: fundamenty i mury fundamentowe o wymiarach całk.
27,00 x 24,00 m

Sposób pozyskania terenu: zakup lub dzierżawa

Preferencje i zachęty dla inwestorów: możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości.


2.
Położenie terenu: miejscowość Sichów Mały, przy drodze powiatowej Grzybów - Sichów Mały. Powierzchnia terenu - 2,50 ha

Własność: 0,56 ha SKR Rytwiany, 1,94 ha mienie gminne
Działka zabudowana budynkiem wiaty /do remontu/ oraz budynkiem byłego przedszkola w średnim stanie technicznym

Uzbrojenie terenu: woda, energia

Możliwość podłączenia: gaz, telefon

Pożądane przeznaczenie terenu: budownictwo jednorodzinne, możliwość realizacji handlu, usług i rzemiosła, obiekty oświatowe.

Sposób pozyskiwania terenu: zakup, dzierżawa

Preferencje i zachęty dla inwestorów: możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości.


3.
Położenie terenu: miejscowość Rytwiany, przy drodze wojewódzkiej Kielce - Suków - Raków - Staszów - Połaniec.

Powierzchnia terenu: 1,89 ha

Własność: Skarb Państwa, w użytkowaniu RSP

Działka zabudowana: 2 budynki magazynowo - produkcyjne, budynek administracji + wiata

Uzbrojenie terenu: woda, energia

Pożądane przeznaczenie terenu: usłgi, handel, rzemiosło, możliwości zabudowy mieszkaniowej

Sposób pozyskania terenu:

Preferencje i zachęty dla inwestorów: możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości.


4.
Położenie terenu: miejscowość Rytwiany, w pobliżu stawy rybne oraz Hotel "RYTWIANY" wraz z otoczeniem parkowym.

Powierzchnia terenu: 3,0 ha

Własność terenu: mienie gminne

Pożądane przeznaczenie terenu:
budowa zbiorników do celów:


przeciwpożarowych
rekreacyjnych
zbiornik może być zarybiony.
W sąsiedztwie lądowisko helikopterów do celów p. pożarowych - TL

Sposób pozyskania terenu: zakup, dzierżawa

Preferencje i zachęty dla inwestorów: możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Lokalizacja terenów inwestycyjnych


Copyright © 2003 by Rytwiany.com.pl